CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
80.42.10 
85.32.13 
Услуги на средното професионално образование и обучение, онлайн
85.32.14 
Code: 85.32.14 
Други услуги на средното професионално образование и обучение
85.51.10 
Code: 85.51.10 
Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
85.59.11 
Code: 85.59.11 
Услуги на школи и училища за езиково обучение
85.59.12 
Code: 85.59.12 
Услуги на центрове за обучение по информационни технологии
85.59.13 
Code: 85.59.13 
Услуги по професионално обучение н.в.д.
80.42.20 
85.52.12 
Услуги на музикални школи и учители по музика
85.52.13 
Code: 85.52.13 
Услуги на художествени школи и учители по изящни изкуства
85.52.19 
Code: 85.52.19 
Друго неформално обучение в областта на културата
85.59.11 
Code: 85.59.11 
Услуги на школи и училища за езиково обучение
85.59.19 
Code: 85.59.19 
Образователни услуги, н.в.д.
85.11.11 
86.10.11 
Болнични хирургически услуги
85.11.12 
86.10.15 
Други болнични услуги, предоставяни от лекари
85.11.13 
86.10.12 
Болнични акушеро-гинекологични услуги
85.11.14 
86.10.13 
Болнични рехабилитационни услуги
85.11.15 
86.10.14 
Болнични психиатрични услуги
85.11.16 
86.10.19 
Други болнични услуги
87.20.11 
Code: 87.20.11 
Стационарна грижа за деца с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Стационарна грижа за възрастни с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
85.12.11 
86.21.10 
Медицински услуги, предоставяни от общопрактикуващи лекари
85.12.12 
86.22.11 
Услуги по анализ и тълкуване на образни изследвания (образна диагностика)
86.22.19 
Code: 86.22.19 
Други услуги, предоставяни от лекари специалисти
85.13.11 
86.23.11 
Ортодонтски услуги
85.13.12 
86.23.19 
Други услуги, предоставяни от лекари по дентална медицина
85.14.11 
86.90.11 
Услуги, свързани с бременността
85.14.12 
86.90.12 
Услуги, свързани със сестрински грижи
85.14.13 
86.90.13 
Услуги по физиотерапия и ерготерапия
86.90.18 
Code: 86.90.18 
Услуги, свързани с психическото здраве
86.90.19 
Code: 86.90.19 
Други услуги по хуманно здравеопазване, н.в.д.
85.14.14 
86.90.14 
Услуги на спешния медицински транспорт
85.14.15 
87.10.10 
Услуги на стационарни заведения със здравни грижи
87.20.11 
Code: 87.20.11 
Стационарна грижа за деца с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Стационарна грижа за възрастни с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.30.11 
Code: 87.30.11 
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за възрастни хора
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за деца и младежи с физически увреждания
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за възрастни с физически увреждания
85.14.16 
86.90.15 
Услуги на медицински лаборатории
85.14.17 
86.90.16 
Услуги на банки за кръв, сперма и органи за трансплантация
85.14.18 
86.90.17 
Услуги по образни изследвания, без тълкуване на резултатите
86.90.19 
Code: 86.90.19 
Други услуги по хуманно здравеопазване, н.в.д.

Page 98/104  
Top