CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.11.18 
10.11.15 
Месо от коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри): прясно или охладено
10.11.35 
Code: 10.11.35 
Месо от коне и други животни от рода на конете (магарета, мулета и катъри), замразено
15.11.19 
10.11.20 
Субпродукти (карантии), годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, коне и други животни от рода на конете, прясно или охладено
10.11.39 
Code: 10.11.39 
Друго месо и субпродукти (карантии), годни за консумация, пресни, охладени или замразени
15.11.21 
10.11.41 
Вълни, непрани, включително вълните, измити върху животното
15.11.24 
10.11.42 
Сурови кожи от едър рогат добитък или животни от рода на конете (коне, магарета, мулета и катъри), цели
15.11.25 
10.11.43 
Други сурови кожи от едър рогат добитък или животни от рода на конете (коне, магарета, мулета и катъри)
15.11.26 
10.11.44 
Сурови кожи от овце или агнета
15.11.27 
10.11.45 
Сурови кожи от кози и ярета
15.11.30 
10.11.50 
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине
15.11.40 
10.11.60 
Негодни за консумация субпродукти (карантии), сурови
15.11.99 
10.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработено или консервирано месо
15.12.11 
10.12.10 
Месо от домашни птици, прясно или охладено
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Субпродукти (карантии) от домашни птици, годни за консумация
15.12.12 
10.12.20 
Месо от домашни птици, замразено
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Субпродукти (карантии) от домашни птици, годни за консумация
15.12.13 
10.11.39 
Друго месо и субпродукти (карантии), годни за консумация, пресни, охладени или замразени
15.12.14 
10.12.30 
Мазнини от домашни птици
15.12.20 
10.12.50 
Перушина и кожи от птици, покрити с пера
15.12.99 
10.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработено или консервирано месо от домашни птици
15.13.11 
10.13.11 
Месо от животни от рода на свинете, разфасовки, осолени, сушени или пушени (бекон и шунка)
10.13.12 
Code: 10.13.12 
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено, сушено или пушено
10.13.13 
Code: 10.13.13 
Други годни за консумация месо и субпродукти (карантии) осолени, в саламура, сушени или пушени (с изключение на месо от животни от рода на едрия рогат добитък и на свинете); годни за консумация брашна и прахове от тях
15.13.12 
10.13.14 
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти (карантии) или кръв
10.13.15 
Code: 10.13.15 
Други приготвени или консервирани меса, субпродукти (карантии) или кръв, с изключение на приготвени храни от месо и субпродукти (карантии)
10.85.11 
Code: 10.85.11 
Готови храни и ястия на базата на месо, субпродукти (карантии) от месо и кръв
10.89.14 
Code: 10.89.14 
Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни
15.13.13 
10.13.16 
Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека; пръжки
15.13.90 
10.13.91 
Готвене и други услуги по преработване за производството на продукти от месо
15.13.99 
10.13.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на продукти от месо и месо от домашни птици
15.20.11 
10.20.11 
Филета и друго месо от риба (дори смлени), пресни или охладени
10.20.12 
Code: 10.20.12 
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени
15.20.12 
10.20.13 
Риба, замразена
10.20.14 
Code: 10.20.14 
Филета от риба, замразени
10.20.15 
Code: 10.20.15 
Месо от риба (дори смляно), замразено
10.20.16 
Code: 10.20.16 
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени
15.20.13 
10.20.21 
Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но не и пушени
10.20.22 
Code: 10.20.22 
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно и агломерати под формата на гранули от риби, годни за консумация от човека
10.20.23 
Code: 10.20.23 
Риба, сушена, дори осолена или в саламура
10.20.24 
Code: 10.20.24 
Риба, включително филета, пушена

Page 9/104  
Top