CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
42.99.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на открити стадиони и спортни площадки
45.21.62 
41.00.20 
Нежилищни сгради
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Строителни и монтажни работи по изграждане на нежилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Специализирани строителни работи, н.в.д.
45.21.63 
41.00.20 
Нежилищни сгради
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Строителни и монтажни работи по изграждане на нежилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
45.21.64 
42.21.13 
Напоителни канали; водоснабдителни системи; съоръжения за обработка на вода, съоръжения за отстраняване на отпадъчни води и помпени станции
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Строителни и монтажни работи по изграждане на напоителни канали, водоснабдителни системи; съоръжения за обработка на вода, съоръжения за отстраняване на отпадъчни води и помпени станции
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Други строителни съоръжения, н.в.д.
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Строителни и монтажни работи по изграждане на други строителни съоръжения, н.в.д.
45.21.71 
41.00.30 
Строителни и монтажни работи по изграждане на жилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
45.21.72 
41.00.40 
Строителни и монтажни работи по изграждане на нежилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
45.21.73 
41.00.40 
Строителни и монтажни работи по изграждане на нежилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Монтажни работи на сглобяеми елементи
45.22.11 
43.91.11 
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
45.22.12 
43.91.19 
Други покривни работи
45.22.13 
43.91.19 
Други покривни работи
45.22.20 
43.99.10 
Хидроизолационни работи
45.23.11 
42.11.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на магистрали, пътища, улици и други пътища за автомобили и пешеходци, самолетни писти
45.23.12 
42.11.10 
Автомагистрали, пътища, улици и други пътища за автомобили и пешеходци, самолетни писти
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на магистрали, пътища, улици и други пътища за автомобили и пешеходци, самолетни писти
45.23.13 
42.12.10 
Подземни и надземни релсови пътища
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на подземни и надземни релсови пътища
45.23.14 
42.11.10 
Автомагистрали, пътища, улици и други пътища за автомобили и пешеходци, самолетни писти
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на магистрали, пътища, улици и други пътища за автомобили и пешеходци, самолетни писти
45.23.15 
42.11.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на магистрали, пътища, улици и други пътища за автомобили и пешеходци, самолетни писти
45.23.21 
42.99.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на открити стадиони и спортни площадки
45.23.22 
41.00.40 
Строителни и монтажни работи по изграждане на нежилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
45.24.11 
42.91.10 
Брегови и пристанищни съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на брегови и пристанищни съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
45.24.12 
42.21.13 
Напоителни канали; водоснабдителни системи; съоръжения за обработка на вода, съоръжения за отстраняване на отпадъчни води и помпени станции
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Строителни и монтажни работи по изграждане на напоителни канали, водоснабдителни системи; съоръжения за обработка на вода, съоръжения за отстраняване на отпадъчни води и помпени станции
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Брегови и пристанищни съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на брегови и пристанищни съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
45.24.13 
42.91.10 
Брегови и пристанищни съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на брегови и пристанищни съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
45.24.14 
42.91.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на брегови и пристанищни съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Специализирани строителни работи, н.в.д.
45.25.10 
43.99.20 
Монтажни работи на скеле
45.25.21 
43.99.30 
Специализирани строителни и монтажни работи по фундиране, включително укрепване чрез пилоти

Page 68/104  
Top