CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
36.50.43 
32.40.42 
Билярди и техните принадлежности, изделия за колективни игри, други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон
36.50.90 
33.13.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни устройства
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Услуги по инсталиране на други стоки, н.в.д.
36.50.99 
32.40.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на игри и детски играчки
36.61.10 
32.13.10 
Бижута-имитация и подобни изделия
36.61.99 
32.13.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на бижута-имитация и подобни изделия
36.62.11 
32.91.11 
Метли и четки за домакинството
36.62.12 
32.91.12 
Четки за зъби; четки за коса и други четки за личен тоалет; четки и четчици за рисуване; четки за писане и подобни четки за козметични цели
36.62.13 
32.91.19 
Други четки, н.в.д.
36.62.99 
32.91.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на метли и четки
36.63.10 
28.99.32 
Въртележки, люлки, стрелбища и други изделия за панаири
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други разнообразни продукти на преработващата промишленост, н.в.д.
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение
36.63.21 
32.99.12 
Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други разнообразни продукти на преработващата промишленост, н.в.д.
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
36.63.22 
32.99.13 
Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други разнообразни продукти на преработващата промишленост, н.в.д.
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
36.63.23 
32.99.14 
Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях
36.63.24 
32.99.15 
Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди
36.63.25 
32.99.16 
Плочи и дъски за писане; ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни изделия; ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; тампони
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други разнообразни продукти на преработващата промишленост, н.в.д.
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
36.63.31 
15.12.11 
Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали
32.99.21 
Code: 32.99.21 
Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни, камшици и подобни изделия
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други разнообразни продукти на преработващата промишленост, н.в.д.
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
36.63.32 
16.29.14 
Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал
22.29.29 
Code: 22.29.29 
Други изделия от пластмаси
25.99.29 
Code: 25.99.29 
Други изделия от неблагородни метали, н.в.д.
32.99.22 
Code: 32.99.22 
Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни, камшици и подобни изделия
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други разнообразни продукти на преработващата промишленост, н.в.д.
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
36.63.33 
32.99.23 
Копчета, секретни копчета и техните части; ципове
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други разнообразни продукти на преработващата промишленост, н.в.д.
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
36.63.34 
32.99.24 
Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове

Page 64/104  
Top