CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.71.15 
28.25.20 
Вентилатори, различни от вентилатори за маса, за под, стенни, за прозорец, за таван или за покриви
29.71.21 
27.51.21 
Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател
29.71.22 
27.51.22 
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател
29.71.23 
27.51.23 
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии
29.71.24 
27.51.24 
Други битови електронагревателни апарати
29.71.25 
27.51.25 
Електрически бойлери и бързовари
29.71.26 
27.51.26 
Електрически апарати за затопляне на помещенията и на почвата или за подобни приложения
29.71.27 
27.51.27 
Микровълнови фурни
29.71.28 
27.51.28 
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (включително масите за топлинна обработка на хранителни продукти), грилове и скари
29.71.29 
27.51.29 
Реотани
29.71.30 
27.51.30 
Части за битови електроуреди
29.71.90 
33.12.19 
Услуги по ремонт и поддържане на машини с общо предназначение, н.в.д.
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.в.д.
29.71.99 
27.51.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на битови електроуреди
29.72.11 
27.52.11 
Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от желязо, стомана или мед
29.72.12 
27.52.12 
Уреди, различни от тези за готвене или за затопляне на ястия, с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива
29.72.13 
27.52.13 
Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, н.в.д., от желязо или стомана
29.72.14 
27.52.14 
Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо загряване
29.72.20 
27.52.20 
Части за печки, готварски печки, котлони и подобни неелектрически битови уреди
29.72.99 
27.52.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на неелектрически битови уреди
30.01.11 
28.23.11 
Пишещи машини и машини за обработка на текстове
30.01.12 
28.23.11 
Пишещи машини и машини за обработка на текстове
30.01.13 
28.23.12 
Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията
28.23.13 
Code: 28.23.13 
Счетоводни машини, автоматични регистриращи касови апарати, пощообработващи машини с устройство за сумиране, машини за автоматично издаване на билети и подобни машини, съдържащи сметачно устройство
30.01.14 
28.23.24 
Части и принадлежности за пишещи машини и сметачни машини
30.01.21 
26.20.16 
Входни или изходни единици, които може да съдържат запаметяваща единица в същия корпус
26.20.18 
Code: 26.20.18 
Единици, изпълняващи две или повече от следните функции: печатане, сканиране, копиране, предаване по факс
28.23.21 
Code: 28.23.21 
Фотокопирни апарати с оптична или контактна система и термокопирни апарати
30.01.22 
28.23.22 
Офис печатарски офсет машини и устройства, захранвани с листа
30.01.23 
26.20.12 
Касови терминали (POS), банкомати (ATM) и подобни машини, които могат да се включат към машина или мрежа за обработка на информация
26.20.16 
Code: 26.20.16 
Входни или изходни единици, които може да съдържат запаметяваща единица в същия корпус
28.23.23 
Code: 28.23.23 
Друга офис техника
30.01.24 
28.23.25 
Части и принадлежности за други офис машини и апарати
30.01.25 
28.23.26 
Части и принадлежности за фотокопирни апарати
30.01.90 
33.20.21 
Услуги по инсталиране на офис и счетоводна техника
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.в.д.
30.01.99 
28.23.91 
Услуги за производство на офис и счетоводна техника и оборудване (без компютърна техника и периферни устройства)
28.23.99 
Code: 28.23.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на офис техника (без компютърна техника и периферни устройства)
30.02 
33.13.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни устройства

Page 50/104  
Top