CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.43.99 
10.42.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на маргарин и други подобни хранителни мазнини
15.51.11 
10.51.11 
Мляко, преработено, течно
15.51.12 
10.51.12 
Мляко и сметана с тегловно маслено съдържание над 6 %, неконцентрирани, нито подсладени
15.51.20 
10.51.21 
Обезмаслено мляко на прах
10.51.22 
Code: 10.51.22 
Пълномаслено мляко на прах
15.51.30 
10.51.30 
Масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване
15.51.40 
10.51.40 
Сирена и извара
15.51.51 
10.51.51 
Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, не сухи
15.51.52 
10.51.52 
Кисело мляко и други ферментирали или подкиселени млека и сметана
15.51.53 
10.51.53 
Казеин
15.51.54 
10.51.54 
Лактоза и сироп от лактоза
15.51.55 
10.51.55 
Суроватка
10.51.56 
Code: 10.51.56 
Мляко и млечни продукти, н.в.д.
15.51.99 
10.51.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на мляко, млечни продукти и сирене
15.52.10 
10.52.10 
Сладолед и друг лед, годен за консумация
15.52.99 
10.52.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сладолед
15.61.10 
10.61.11 
Олющен ориз
15.61.21 
10.61.21 
Пшеничено брашно или брашно от смес от ръж и пшеница
15.61.22 
10.61.22 
Брашно от други житни растения
15.61.23 
10.61.23 
Зеленчукови брашна и грис
15.61.24 
10.61.24 
Смеси за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти
15.61.31 
10.61.31 
Едрозърнест и дребнозърнест грис, от пшеница
15.61.32 
10.61.32 
Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, н.в.д
15.61.33 
10.61.33 
Закуски от житни растения и други продукти от зърна от житни растения
15.61.40 
10.61.12 
Ориз, полубланширан или бланширан, или натрошен
15.61.50 
10.61.40 
Трици, отсевки и други видове остатъци, получени при обработката на житни растения
15.61.99 
10.61.99 
Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на мелничарски продукти
15.62.10 
10.62.14 
Царевично масло
15.62.21 
10.62.13 
Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарен сироп, н.в.д.
10.89.19 
Code: 10.89.19 
Разни хранителни продукти, н.в.д
15.62.22 
10.62.11 
Скорбяла и нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и модифицирани скорбяла и нишесте
15.62.23 
10.62.12 
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна или подобни
15.62.30 
10.62.20 
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци
15.62.99 
10.62.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на нишесте и нишестени продукти
15.71.10 
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
15.71.20 
10.91.20 
Брашна и агломерати от люцерна
15.71.99 
10.91.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
15.72.10 
10.92.10 
Готови храни за домашни любимци
15.72.99 
10.92.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на готови храни за домашни любимци
15.81.11 
10.71.11 
Пресен хляб

Page 12/104  
Top