CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.30.11 
71.20.11 
Изпитвания и анализ на химичния състав и чистотата
74.30.12 
71.20.12 
Изпитвания и анализ на физичните свойства
74.30.13 
71.20.13 
Изпитвания и анализ на комплексни системи, механични и електрически
74.30.14 
71.20.14 
Услуги по технически контрол на автомобили
74.30.15 
71.20.19 
Други услуги по технически изпитвания и анализи
74.30.16 
71.20.19 
Други услуги по технически изпитвания и анализи
74.40.11 
73.12.11 
Посреднически услуги по продажба място за реклама в печатни издания
73.12.12 
Code: 73.12.12 
Посреднически услуги по продажба на място или време за реклама в радиото или телевизията
73.12.13 
Code: 73.12.13 
Посреднически услуги по продажба на място или време за реклама в интернет
73.12.14 
Code: 73.12.14 
Продажба на реклама, свързана със събития
73.12.19 
Code: 73.12.19 
Посреднически услуги по продажба на друг вид място или време за реклама
73.12.20 
Code: 73.12.20 
Посреднически услуги по препродажба на място или време за реклама
74.40.12 
73.11.11 
Комплексни услуги, свързани с рекламата
73.11.12 
Code: 73.11.12 
Услуги по директен маркетинг и разпращане на рекламни материали по пощата
73.11.13 
Code: 73.11.13 
Услуги по планиране и създаване на реклама
74.40.13 
73.11.19 
Други рекламни услуги
74.40.20 
59.11.30 
Продажба на рекламно място или време във филми, видеопродукция и телевизионни програми
73.11.19 
Code: 73.11.19 
Други рекламни услуги
74.50.11 
78.10.11 
Посреднически услуги по набиране на ръководен и висококвалифициран персонал
74.50.12 
78.10.12 
Посреднически услуги по наемане за постоянна работа на персонал, различен от ръководен и висококвалифициран персонал
74.50.21 
78.20.11 
Услуги по временно наемане персонал в областта на компютърните технологии и далекосъобщенията
78.20.12 
Code: 78.20.12 
Услуги по временно наемане на спомагателен персонал за работа в офиси
78.30.11 
Code: 78.30.11 
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал в областта на компютърните технологии и далекосъобщенията
78.30.12 
Code: 78.30.12 
Други услуги по наемане и предоставяне на друг спомагателен персонал за работа в офиси
74.50.22 
78.20.19 
Услуги по временно наемане на друг персонал
78.30.19 
Code: 78.30.19 
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал н.в.д.
74.50.23 
78.20.13 
Услуги по временно наемане на персонал в областта на търговията
78.20.14 
Code: 78.20.14 
Услуги по временно наемане на персонал в областта на транспорта, складирането, логистиката и промишлеността
78.30.13 
Code: 78.30.13 
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал в областта на търговията
78.30.14 
Code: 78.30.14 
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал в областта на транспорта, складирането, логистиката и промишлеността
74.50.24 
78.20.16 
Услуги по временно наемане на медицински персонал
78.30.16 
Code: 78.30.16 
Други услуги по наемане и предоставяне на медицински персонал
74.50.25 
78.20.15 
Услуги по временно наемане на персонал за хотелиерството и ресторантьорството
78.20.16 
Code: 78.20.16 
Услуги по временно наемане на медицински персонал
78.20.19 
Code: 78.20.19 
Услуги по временно наемане на друг персонал
78.30.15 
Code: 78.30.15 
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал за хотелиерството и ресторантьорството
78.30.16 
Code: 78.30.16 
Други услуги по наемане и предоставяне на медицински персонал
78.30.19 
Code: 78.30.19 
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал н.в.д.
74.60.11 
80.30.10 
Услуги по разследване и издирване
74.60.12 
74.90.15 
Консултантски услуги в областта на сигурността

Page 94/104  
Top