CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
71.31.10 
77.31.10 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство
71.32.10 
77.32.10 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството
77.39.13 
Code: 77.39.13 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на мотоциклети, каравани и ремаркета
71.33.11 
77.33.11 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на офис техника и оборудване (без компютри)
71.33.12 
77.33.12 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на компютри
71.34.10 
77.39.14 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на далекосъобщителна техника
77.39.19 
Code: 77.39.19 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване без оператор, и стоки, н.в.д.
71.40.11 
77.29.11 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на телевизионни и радиоприемници, видеомагнетофони, касетофони и други, принадлежности към тях
71.40.12 
77.22.10 
Услуги по даване под наем на видеокасети и дискове
71.40.13 
77.29.12 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на мебели и други битови уреди
71.40.14 
77.21.10 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на стоки за спорт и развлечение
71.40.15 
77.29.13 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на музикални инструменти
71.40.16 
77.29.14 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на спално бельо, покривки и подобни изделия
77.29.15 
Code: 77.29.15 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на текстилни изделия, облекло и обувки
77.29.16 
Code: 77.29.16 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване от типа „Направи си сам“
77.29.19 
Code: 77.29.19 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други лични вещи и стоки за бита н.в.д.
72.10.10 
62.02.10 
Консултантски услуги по хардуер
72.21.11 
58.29.11 
Операционни системи, на материален носител
58.29.12 
Code: 58.29.12 
Мрежов софтуер, на материален носител
58.29.13 
Code: 58.29.13 
Софтуер за управление на бази данни, на материален носител
58.29.14 
Code: 58.29.14 
Софтуерни средства и програмни езици, на материален носител
58.29.31 
Code: 58.29.31 
Системен софтуер, заредим по електронен път (downloads)
72.21.12 
58.21.10 
Компютърни игри, на материален носител
58.29.21 
Code: 58.29.21 
Софтуерни приложения за бизнеса и за домашно ползване, на материален носител
58.29.29 
Code: 58.29.29 
Друг приложен софтуер, на материален носител
58.29.32 
Code: 58.29.32 
Приложен софтуер, заредим по електронен път (downloads)
72.21.20 
58.21.10 
Компютърни игри, на материален носител
58.29.11 
Code: 58.29.11 
Операционни системи, на материален носител
58.29.12 
Code: 58.29.12 
Мрежов софтуер, на материален носител
58.29.13 
Code: 58.29.13 
Софтуер за управление на бази данни, на материален носител
58.29.14 
Code: 58.29.14 
Софтуерни средства и програмни езици, на материален носител
58.29.21 
Code: 58.29.21 
Софтуерни приложения за бизнеса и за домашно ползване, на материален носител
58.29.29 
Code: 58.29.29 
Друг приложен софтуер, на материален носител
72.22.11 
62.02.20 
Системни и софтуерни консултантски услуги
72.22.12 
62.01.11 
Услуги по проектиране и разработване на софтуерни приложения
62.01.21 
Code: 62.01.21 
Оригинали на софтуер за компютърни игри
62.01.29 
Code: 62.01.29 
Други оригинали на софтуер
72.22.13 
62.01.12 
Услуги по проектиране и разработване на потребителски мрежи и системи
72.22.14 
62.02.30 
Услуги по техническа поддръжка, свързани с информационни технологии
72.22.15 
62.02.10 
Консултантски услуги по хардуер

Page 89/104  
Top