CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
64.20.11 
61.10.41 
Преносни услуги за интернет доставчици
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Услуги по осигуряване на теснолентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Услуги по осигуряване на широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Други далекосъобщителни услуги чрез кабелен интернет
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Други далекосъобщителни услуги
64.20.12 
61.10.11 
Фиксирани телефонни услуги — достъп и използване
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Фиксирани телефонни услуги — характеристики на телефонните повиквания
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Услуги на частни мрежи за далекосъобщителни системи с фиксирани мрежи
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Преносни услуги за доставчици на далекосъобщителни услуги чрез фиксирани мрежи
61.10.41 
Code: 61.10.41 
Преносни услуги за интернет доставчици
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Услуги по осигуряване на теснолентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Услуги по осигуряване на широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Други далекосъобщителни услуги чрез кабелен интернет
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Други далекосъобщителни услуги
64.20.13 
61.10.41 
Преносни услуги за интернет доставчици
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Услуги по осигуряване на теснолентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Услуги по осигуряване на широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Други далекосъобщителни услуги чрез кабелен интернет
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Мобилни далекосъобщителни услуги — достъп и използване
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Мобилни далекосъобщителни услуги — характеристики на телефонните повиквания
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Услуги на частни мрежи за безжични далекосъобщителни системи
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Преносни услуги за доставчици на безжични далекосъобщителни услуги
61.20.30 
Code: 61.20.30 
Услуги по предаване на данни чрез безжични далекосъобщителни мрежи
61.20.41 
Code: 61.20.41 
Услуги по осигуряване на теснолентов достъп до интернет чрез безжични мрежи
61.20.42 
Code: 61.20.42 
Услуги по осигуряване на широколентов достъп до интернет чрез безжични мрежи
61.20.49 
Code: 61.20.49 
Други далекосъобщителни услуги чрез безжичен интернет
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Други далекосъобщителни услуги
64.20.14 
61.10.11 
Фиксирани телефонни услуги — достъп и използване
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Фиксирани телефонни услуги — характеристики на телефонните повиквания
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Услуги на частни мрежи за далекосъобщителни системи с фиксирани мрежи
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Преносни услуги за доставчици на далекосъобщителни услуги чрез фиксирани мрежи
61.10.30 
Code: 61.10.30 
Услуги по предаване на данни по фиксирани далекосъобщителни мрежи
61.10.41 
Code: 61.10.41 
Преносни услуги за интернет доставчици
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Услуги по осигуряване на теснолентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Услуги по осигуряване на широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Други далекосъобщителни услуги чрез кабелен интернет
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Мобилни далекосъобщителни услуги — достъп и използване
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Мобилни далекосъобщителни услуги — характеристики на телефонните повиквания
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Услуги на частни мрежи за безжични далекосъобщителни системи
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Преносни услуги за доставчици на безжични далекосъобщителни услуги

Page 83/104  
Top