CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
60.23.14 
49.39.39 
Услуги по превоз на пътници със сухопътен транспорт, н.в.д.
60.24.11 
49.41.11 
Услуги по превоз на товари с хладилни превозни средства
60.24.12 
49.41.12 
Услуги по превоз на нефтопродукти с цистерни или полуремаркета
60.24.13 
49.41.13 
Услуги по превоз на други течни или газообразни товари с цистерни или полуремаркета,
60.24.14 
49.41.14 
Услуги по интермодален превоз на товари с автомобилен транспорт
60.24.15 
49.42.11 
Услуги по преместване на домакинства
49.42.19 
Code: 49.42.19 
Други услуги по преместване
60.24.16 
49.41.15 
Услуги по превоз на твърди насипни товари с автомобилен транспорт
60.24.17 
49.41.16 
Услуги по превоз на живи животни с автомобилен транспорт
49.41.17 
Code: 49.41.17 
Услуги по превоз на товари с превозни средства, теглени от хора или жива сила
60.24.21 
49.41.18 
Услуги по превоз на пощенски пратки с автомобилен транспорт
60.24.22 
49.41.19 
Услуги по превоз на други товари с автомобилен транспорт
60.24.30 
49.41.20 
Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач
60.30.11 
49.50.11 
Пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи
60.30.12 
49.50.12 
Пренос на природен газ по тръбопроводи
60.30.13 
49.50.19 
Пренос на други стоки по тръбопроводи
61.10.11 
50.10.11 
Услуги на пътнически морски и крайбрежен транспорт с фериботи
61.10.12 
50.10.12 
Услуги на пътнически морски и крайбрежен транспорт с кораби за круиз
50.10.19 
Code: 50.10.19 
Услуги на друг пътнически морски и крайбрежен транспорт
61.10.21 
50.20.11 
Услуги по превоз на замразени или охладени стоки с морски и крайбрежен транспорт чрез хладилни кораби
61.10.22 
50.20.12 
Услуги по превоз на суров нефт с морски и крайбрежен транспорт чрез танкери
61.10.23 
50.20.13 
Услуги по превоз на други течни или газообразни товари с морски и крайбрежен транспорт чрез танкери
61.10.24 
50.20.14 
Услуги по интермодален превоз на товари с морски и крайбрежен транспорт
61.10.25 
50.20.19 
Други услуги по превоз на товари с морски и крайбрежен транспорт
61.10.26 
50.20.15 
Услуги по превоз на твърди насипни товари с морски и крайбрежен транспорт
61.10.27 
50.20.19 
Други услуги по превоз на товари с морски и крайбрежен транспорт
61.10.31 
50.10.20 
Услуги по даване под наем на морски и крайбрежни плавателни съдове с екипаж
50.20.21 
Code: 50.20.21 
Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове за превоз на товари, с екипаж
61.10.32 
50.20.22 
Услуги по влачене или тласкане в морски и крайбрежни води
52.22.15 
Code: 52.22.15 
Услуги по спасяване и изваждане на кораби и имущество в морски и крайбрежни води
61.20.11 
50.30.11 
Услуги по превоз на пътници с фериботи по вътрешни водни пътища
61.20.12 
50.30.12 
Услуги по превоз на пътници с кораби за круиз по вътрешни водни пътища
50.30.13 
Code: 50.30.13 
Услуги на кораби за туристически пътувания и разглеждане на забележителности
50.30.19 
Code: 50.30.19 
Услуги по превоз на пътници с други плавателни съдове по вътрешни водни пътища
61.20.21 
50.40.11 
Услуги по превоз на замразени или охладени стоки чрез хладилни кораби по вътрешни водни пътища
61.20.22 
50.40.12 
Услуги по превоз на суров нефт чрез танкери по вътрешни водни пътища
61.20.23 
50.40.13 
Услуги по превоз на други течни или газообразни товари чрез танкери по вътрешни водни пътища
61.20.24 
50.40.14 
Услуги по интермодален превоз на товари по вътрешни водни пътища
61.20.25 
50.40.19 
Услуги по превоз на други товари по вътрешни водни пътища
61.20.31 
50.30.20 
Услуги по даване под наем на неморски плавателни съдове за превоз на пътници, с екипаж

Page 80/104  
Top