CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
52.46.14 
47.00.47 
Търговски услуги по продажби на дребно на инструменти за ръчна работа
47.00.49 
Code: 47.00.49 
Търговски услуги по продажби на дребно на други материали за строителството, н.в.д.
52.46.15 
47.00.46 
Търговски услуги по продажби на дребно на санитарно оборудване
52.46.16 
47.00.45 
Търговски услуги по продажби на дребно на водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
47.00.49 
Code: 47.00.49 
Търговски услуги по продажби на дребно на други материали за строителството, н.в.д.
52.47.11 
47.00.61 
Търговски услуги по продажби на дребно на книги
52.47.12 
47.00.62 
Търговски услуги по продажби на дребно на вестници и списания
52.47.13 
47.00.63 
Търговски услуги по продажби на дребно на канцеларски стоки
52.48.11 
47.00.55 
Търговски услуги по продажби на дребно на мебели
52.48.12 
47.00.63 
Търговски услуги по продажби на дребно на канцеларски стоки
47.00.88 
Code: 47.00.88 
Търговски услуги по продажби на дребно на машини и оборудване, н.в.д.
52.48.13 
47.00.31 
Търговски услуги по продажби на дребно на компютри, периферни устройства за тях и софтуер
52.48.14 
47.00.83 
Търговски услуги по продажби на дребно на фотографска техника, оптични и прецизни уреди и апарати, услуги на оптики
52.48.15 
47.00.32 
Търговски услуги по продажби на дребно на далекосъобщителна техника
52.48.21 
47.00.82 
Търговски услуги по продажби на дребно на часовници и бижутерия
52.48.22 
47.00.65 
Търговски услуги по продажби на дребно на спортни стоки
47.00.66 
Code: 47.00.66 
Търговски услуги по продажби на дребно на къмпинг принадлежности
52.48.23 
47.00.67 
Търговски услуги по продажби на дребно на игри и играчки
52.48.31 
47.00.53 
Търговски услуги по продажби на дребно на тапети и подови настилки, килими и текстилни подови настилки
47.00.84 
Code: 47.00.84 
Търговски услуги по продажби на дребно на почистващи препарати
52.48.32 
47.00.77 
Търговски услуги по продажби на дребно на цветя, растения и семена
47.00.78 
Code: 47.00.78 
Търговски услуги по продажби на дребно на торове и агрохимикали
52.48.33 
47.00.79 
Търговски услуги по продажби на дребно на домашни животни и храни за тях
52.48.34 
47.00.69 
Търговски услуги по продажби на дребно на сувенири и произведения на изкуството
52.48.35 
47.00.85 
Търговски услуги по продажби на дребно на нафта за отопление, газ в бутилки, въглища, дърва за отопление
52.48.36 
47.00.68 
Търговски услуги по продажби на дребно на пощенски марки и монети
52.48.37 
47.00.69 
Търговски услуги по продажби на дребно на сувенири и произведения на изкуството
52.48.38 
47.00.86 
Търговски услуги по продажби на дребно на други нехранителни потребителски стоки, н.в.д.
47.00.87 
Code: 47.00.87 
Търговски услуги по продажби на дребно на селскостопански суровини, н.в.д.
47.00.88 
Code: 47.00.88 
Търговски услуги по продажби на дребно на машини и оборудване, н.в.д.
47.00.89 
Code: 47.00.89 
Търговски услуги по продажби на дребно на нехранителни и непотребителски стоки, н.в.д.
52.50.11 
47.00.91 
Търговски услуги по продажби на дребно на старинни предмети (антики)
52.50.12 
47.00.92 
Търговски услуги по продажби на дребно на употребявани книги
52.50.13 
47.00.99 
Търговски услуги по продажби на дребно на други употребявани стоки
52.61.11 
47.00.51 
Търговски услуги по продажби на дребно на текстил
47.00.71 
Code: 47.00.71 
Търговски услуги по продажби на дребно на облекло
52.61.12 
47.00 
Търговски услуги по продажби на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
52.61.13 
47.00 
Търговски услуги по продажби на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
52.61.20 
47.00 
Търговски услуги по продажби на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
52.62.11 
47.00.11 
Търговски услуги по продажби на дребно на пресни плодове и зеленчуци

Page 77/104  
Top