CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
50.10.23 
45.11.23 
Търговски услуги на специализирани магазини по продажби на дребно на нови специални пътнически автомобили, като коли за спешна медицинска помощ, микробуси, автомобили за всякакви терени и други (с тегло ≤ 3,5 тона)
45.19.22 
Code: 45.19.22 
Търговски услуги на специализирани магазини по продажби на дребно на каравани, туристически ремаркета и други подобни
45.19.39 
Code: 45.19.39 
Други търговски услуги по продажби на дребно на автомобили, н.в.д.
50.10.30 
45.11.41 
Услуги по търговско посредничество при продажби на едро по интернет на леки и лекотоварни автомобили
45.11.49 
Code: 45.11.49 
Други услуги по търговско посредничество при продажби на едро на леки и лекотоварни автомобили
45.19.41 
Code: 45.19.41 
Услуги на търговско посредничество при по продажби на едро по интернет на други автомобили
45.19.49 
Code: 45.19.49 
Други услуги на търговско посредничество при продажби на едро на други автомобили
50.20.11 
45.20.11 
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки и лекотоварни автомобили, без електрическата инсталация, каросерията, купето и гумите
50.20.12 
45.20.12 
Услуги по ремонт на електрическата инсталация на леки и лекотоварни автомобили
50.20.13 
45.20.13 
Услуги по ремонт, регулиране и балансиране на гумите на леки и лекотоварни автомобили
50.20.14 
45.20.14 
Услуги по ремонт на каросерията и купето на леки и лекотоварни автомобили и други подобни поправки (врати, прозорци, ключалки, изчукване, пребоядисване)
50.20.21 
45.20.21 
Услуги по техническо обслужване и ремонт на други автомобили, без електрическата инсталация, каросерията и купето
50.20.22 
45.20.22 
Услуги по ремонт на електрическата инсталация на други автомобили
50.20.23 
45.20.23 
Услуги по ремонт на каросерията и купето на други автомобили и други подобни поправки (гуми, врати, прозорци, ключалки, изчукване, пребоядисване)
50.20.31 
45.20.30 
Измиване, почистване и други подобни услуги
50.20.32 
52.21.25 
Услуги по теглене на частни и търговски автомобили
50.30.11 
45.31.11 
Търговски услуги по продажби на едро на гуми
50.30.12 
45.31.12 
Търговски услуги по продажби на едро на други части и принадлежности за автомобили
50.30.21 
45.32.11 
Търговски услуги на специализирани магазини по продажби на дребно на гуми
45.32.21 
Code: 45.32.21 
Търговски услуги по продажби на дребно на други части и принадлежности за автомобили по интернет
45.32.22 
Code: 45.32.22 
Търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили чрез поръчка по пощата
45.32.29 
Code: 45.32.29 
Други търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили, н.в.д.
50.30.22 
45.32.12 
Търговски услуги на специализирани магазини по продажби на дребно на други части и принадлежности за автомобили
45.32.21 
Code: 45.32.21 
Търговски услуги по продажби на дребно на други части и принадлежности за автомобили по интернет
45.32.22 
Code: 45.32.22 
Търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили чрез поръчка по пощата
45.32.29 
Code: 45.32.29 
Други търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили, н.в.д.
50.30.30 
45.31.20 
Услуги на търговско посредничество при по продажби на едро на части и принадлежности за автомобили
50.40.10 
45.40.10 
Търговски услуги по продажби на едро на мотоциклети, части и принадлежности за тях
50.40.20 
45.40.20 
Търговски услуги на специализирани магазини по продажби на дребно на мотоциклети, части и принадлежности за тях
45.40.30 
Code: 45.40.30 
Други търговски услуги по продажби на дребно на мотоциклети, части и принадлежности за тях
50.40.30 
45.40.40 
Услуги по търговско посредничество при продажби на едро на мотоциклети, части и принадлежности за тях срещу определено възнаграждение или на договорна основа
50.40.40 
45.40.50 
Услуги по техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
50.50.10 
47.00.81 
Търговски услуги по продажби на дребно на автомобилни горива
51.11.11 
46.11.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с живи животни
51.11.12 
46.11.12 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с цветя и растения
46.11.19 
Code: 46.11.19 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро със селскостопански суровини, текстилни суровини и полуфабрикати
51.12.11 
46.12.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и други продукти
51.12.12 
46.12.12 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с руди и метали в първични форми
51.12.13 
46.12.13 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с химични продукти, торове и агрохимикали
51.13.11 
46.13.11 
Услуги по търговско посредничество при търговия на едро с необработен и първично обработен дървен материал

Page 71/104  
Top