CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.25.22 
42.21.24 
Строително-пробивни работи на кладенци за вода и монтажни работи по изграждане на септични системи
45.25.31 
43.99.40 
Специализирани строителни работи по изливане на бетон
45.25.32 
43.99.40 
Специализирани строителни работи по изливане на бетон
45.25.41 
43.99.50 
Монтажни работи на стоманени елементи и конструкции
45.25.42 
43.99.50 
Монтажни работи на стоманени елементи и конструкции
45.25.50 
43.99.60 
Зидарски работи
45.25.61 
43.99.90 
Специализирани строителни работи, н.в.д.
45.25.62 
43.99.90 
Специализирани строителни работи, н.в.д.
45.31.11 
43.21.10 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електрически инсталации
45.31.12 
43.21.10 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електрически инсталации
45.31.13 
43.21.10 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електрически инсталации
45.31.21 
43.21.10 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електрически инсталации
80.20.10 
Code: 80.20.10 
Услуги в областта на технически системи за сигурност
45.31.22 
43.21.10 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електрически инсталации
80.20.10 
Code: 80.20.10 
Услуги в областта на технически системи за сигурност
45.31.23 
43.21.10 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електрически инсталации
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Други монтажни работи по изграждане на инсталации, н.в.д.
45.31.30 
43.29.19 
Други монтажни работи по изграждане на инсталации, н.в.д.
45.31.41 
43.21.10 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електрически инсталации
45.31.42 
43.21.10 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електрически инсталации
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Строителни и монтажни работи по изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
45.32.11 
43.29.11 
Изолационни строителни работи
45.32.12 
43.29.11 
Изолационни строителни работи
45.33.11 
43.22.12 
Строителни и монтажни работи по изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
45.33.12 
43.22.12 
Строителни и монтажни работи по изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
45.33.20 
43.22.11 
Строителни и монтажни работи по изграждане на водопроводни и канализационни инсталации
45.33.30 
43.22.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на газоснабдителни инсталации
45.34.10 
43.29.12 
Монтажни работи на огради
45.34.21 
43.21.10 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електрически инсталации
45.34.22 
43.21.10 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електрически инсталации
45.34.31 
43.29.19 
Други монтажни работи по изграждане на инсталации, н.в.д.
45.34.32 
43.29.19 
Други монтажни работи по изграждане на инсталации, н.в.д.
45.41.10 
43.31.10 
Работи по полагане на мазилки
45.42.11 
43.32.10 
Монтажни работи на дограма и дърводелски работи
45.42.12 
43.32.10 
Монтажни работи на дограма и дърводелски работи
45.42.13 
43.32.10 
Монтажни работи на дограма и дърводелски работи
45.43.11 
43.33.10 
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки (керамични, бетонни, каменни и други)
45.43.12 
43.33.10 
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки (керамични, бетонни, каменни и други)
45.43.21 
43.33.29 
Други работи по полагане на подови настилки, стенни облицовки и тапети, н.в.д.
45.43.22 
43.33.29 
Други работи по полагане на подови настилки, стенни облицовки и тапети, н.в.д.

Page 69/104  
Top