CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.13 
41.00.40 
Строителни и монтажни работи по изграждане на нежилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
45.21.14 
41.00.20 
Нежилищни сгради
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Строителни и монтажни работи по изграждане на нежилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
45.21.15 
41.00.20 
Нежилищни сгради
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Строителни и монтажни работи по изграждане на нежилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
45.21.21 
42.13.10 
Мостове и тунели
42.13.20 
Code: 42.13.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на мостове и тунели
45.21.22 
42.12.10 
Подземни и надземни релсови пътища
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на подземни и надземни релсови пътища
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Мостове и тунели
42.13.20 
Code: 42.13.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на мостове и тунели
45.21.31 
42.21.11 
Преносни тръбопроводи
42.21.21 
Code: 42.21.21 
Строителни и монтажни работи по изграждане на преносни тръбопроводи
45.21.32 
42.21.11 
Преносни тръбопроводи
42.21.21 
Code: 42.21.21 
Строителни и монтажни работи по изграждане на преносни тръбопроводи
45.21.33 
42.22.11 
Преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22.21 
Code: 42.22.21 
Строителни работи по изграждане на преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.34 
42.22.11 
Преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22.21 
Code: 42.22.21 
Строителни работи по изграждане на преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.35 
42.22.11 
Преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22.21 
Code: 42.22.21 
Строителни работи по изграждане на преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.36 
42.22.11 
Преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22.21 
Code: 42.22.21 
Строителни работи по изграждане на преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.37 
42.22.11 
Преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22.21 
Code: 42.22.21 
Строителни работи по изграждане на преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.41 
42.21.12 
Разпределителни тръбопроводи
42.21.22 
Code: 42.21.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на разпределителни тръбопроводи, включително спомагателни съоръжения
42.21.24 
Code: 42.21.24 
Строително-пробивни работи на кладенци за вода и монтажни работи по изграждане на септични системи
45.21.42 
42.21.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на разпределителни тръбопроводи, включително спомагателни съоръжения
45.21.43 
42.22.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.44 
42.22.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.45 
42.22.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.46 
42.22.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.51 
42.22.13 
Електроцентрали
42.22.23 
Code: 42.22.23 
Строителни и монтажни работи по изграждане на електроцентрали
45.21.52 
42.99.11 
Съоръжения за добивната и преработващата промишленост
42.99.21 
Code: 42.99.21 
Строителни и монтажни работи по изграждане на съоръжения за добивната и преработващата промишленост
45.21.61 
42.99.12 
Съоръжения за спорт и развлечение

Page 67/104  
Top