CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
31.40.99 
27.20.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на акумулаторни батерии и акумулатори
31.50.11 
27.40.11 
Изделия, наречени „капсуловани фарове и прожектори“
31.50.12 
27.40.12 
Халогенни лампи и тръби, с волфрам, с нажежаема жичка, с изключение на тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи
31.50.13 
27.40.13 
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 W и за напрежение > 100 V, н.в.д.
31.50.14 
27.40.14 
Лампи и тръби с нажежаема жичка, н.в.д.
31.50.15 
27.40.15 
Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи
31.50.21 
27.40.21 
Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (батерии, акумулатори, магнети)
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
31.50.22 
27.40.22 
Електрически нощни и настолни лампи и лампиони
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
31.50.23 
27.40.23 
Неелектрически осветители
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
31.50.24 
27.40.24 
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
31.50.25 
27.40.25 
Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или на стена
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
31.50.31 
27.40.31 
Лампи и кубове за светкавици и други подобни
31.50.32 
27.40.32 
Електрически гирлянди, от видовете използвани за елхи
31.50.33 
27.40.33 
Прожектори
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
31.50.34 
27.40.39 
Други осветители, н.в.д.
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
31.50.41 
27.40.41 
Части за лампи и тръби с нажежаема жичка или за газоразрядни лампи и тръби
31.50.42 
27.40.42 
Части за осветители
31.50.99 
27.40.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на лампи и осветители
31.61.10 
29.31.10 
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства
31.61.21 
29.31.21 
Свещи за запалване; магнети, динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
31.61.22 
29.31.22 
Стартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
31.61.23 
27.40.39 
Други осветители, н.в.д.
29.31.23 
Code: 29.31.23 
Електрически осветителни или сигнализационни апарати, стъклочистачки и електрически устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети
31.61.24 
29.31.30 
Части за други електрически устройства за автомобили и мотоциклети
31.61.90 
33.20.50 
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения
31.61.99 
29.31.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на електрически и електронни устройства за автомобили
31.62.11 
26.30.50 
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати
27.90.20 
Code: 27.90.20 
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светоизлъчващи диоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация
27.90.70 
Code: 27.90.70 
Електрически апарати за сигнализация, безопасност, управление и контрол на движението на железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища
29.31.23 
Code: 29.31.23 
Електрически осветителни или сигнализационни апарати, стъклочистачки и електрически устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети
31.62.12 
23.44.12 
Прибори и изделия от керамика за химически или други технически цели, от керамични материали, различни от порцелан или костен порцелан

Page 53/104  
Top