CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
26.26.14 
23.20.14 
Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия
26.26.99 
23.20.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на огнеупорни изделия
26.30.10 
23.31.10 
Керамични плочки
26.30.99 
23.31.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на керамични плочки
26.40.11 
23.32.11 
Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика
26.40.12 
23.32.12 
Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика
26.40.13 
23.32.13 
Тръби, свръзки и принадлежности за тръби и тръбопроводи, от керамика
26.40.91 
33.20.70 
Услуги по инсталиране на други стоки, н.в.д.
26.40.92 
33.19.10 
Услуги по ремонт на друго оборудване
26.40.99 
23.32.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на тухли, керемиди и други изделия от печена глина, за строителството
26.51.11 
23.51.11 
Несмлян цимент „клинкер“
26.51.12 
23.51.12 
Портланд цимент, алуминиев цимент и други видове хидравличен цимент
26.51.99 
23.51.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на цимент
26.52.10 
23.52.10 
Негасена, гасена и хидратна вар
26.52.99 
23.52.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на вар и гипс
26.53.10 
23.52.20 
Гипс
26.53.99 
23.52.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на вар и гипс
26.61.11 
23.61.11 
Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия от цимент, бетон или изкуствен камък
26.61.12 
23.61.12 
Сглобяеми строителни елементи, от цимент, бетон или изкуствен камък
26.61.13 
23.69.19 
Други изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.в.д.
26.61.20 
23.61.20 
Сглобяеми конструкции от бетон
26.61.99 
23.61.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на изделия от бетон за строителството
26.62.10 
23.62.10 
Изделия от гипс за строителството
26.62.99 
23.62.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на изделия от гипс за строителството
26.63.10 
23.63.10 
Готови бетонови смеси
26.63.99 
23.63.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на готови бетонови смеси
26.64.10 
23.64.10 
Неогнеупорни строителни разтвори
26.64.99 
23.64.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на неогнеупорни строителни разтвори
26.65.11 
23.65.11 
Плочи, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества
26.65.12 
23.65.12 
Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия
26.65.99 
23.65.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на влакнесто-циментови изделия
26.66.11 
23.69.11 
Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.в.д.
26.66.12 
23.69.19 
Други изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.в.д.
26.66.99 
23.69.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други изделия от бетон, гипс и цимент
26.70.11 
23.70.11 
Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях; изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър
26.70.12 
23.70.12 
Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено оцветени гранули, отломки и прахове от естествен камък; изделия от агломерирани шисти
26.70.13 
23.70.99 
Възложени на подизпълнители операции като часто от производството на рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали
26.70.99 
23.70.99 
Възложени на подизпълнители операции като часто от производството на рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали
26.81.11 
23.91.11 
Мелнични камъни и подобни изделия, без стойки, от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика
26.81.12 
23.91.12 
Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон

Page 34/104  
Top