CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
19.10.22 
15.11.32 
Кожи от животни от рода на едрия рогат добитък, без косъм, не цели
19.10.23 
15.11.33 
Кожи от животни от рода на конете, без косъм
19.10.31 
15.11.41 
Овчи или агнешки кожи, без вълна
19.10.32 
15.11.42 
Кози или ярешки кожи, без косъм
19.10.33 
15.11.43 
Свински кожи
19.10.41 
15.11.51 
Кожи от други животни, без косъм
19.10.42 
15.11.52 
Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна
19.10.50 
38.11.57 
Отпадъци от кожа
19.10.99 
15.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на дъбени, апретирани и боядисани кожухарски кожи
19.20.11 
15.12.11 
Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали
19.20.12 
15.12.12 
Куфари, пътни чанти и други изделия за пътуване, от кожа, възстановена кожа, с външна повърхност от пластмаси, текстилни материали, вулканизирани нишки или картон, пътни комплекти за лична хигиена, шиене или почистване на обувки или дрехи
19.20.13 
15.12.13 
Каишки за ръчни часовници, (с изключение на металните) и части за тях
19.20.14 
15.12.19 
Други изделия от кожа или възстановена кожа (включително изделия, използвани в машинни или механични устройства или за други технически употреби), н.в.д.
19.20.99 
15.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на сарашки и седларски изделия, куфари, чанти и други изделия за пътуване
19.30.11 
15.20.11 
Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси, различни от обувки със защитно метално бомбе
19.30.12 
15.20.12 
Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси, различни от непромокаеми или спортни обувки
19.30.13 
15.20.13 
Обувки с горна част от кожа, различни от спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки
19.30.14 
15.20.14 
Обувки с горна част от текстилни материали, различни от спортни обувки
19.30.21 
32.30.12 
Обувки за ски
19.30.22 
15.20.21 
Обувки за тенис, обувки за баскетбол, обувки за гимнастика, обувки за тренировки и други подобни
19.30.23 
15.20.29 
Други спортни обувки (с изключение на обувки за ски и обувки, към които са закрепени кънки)
19.30.31 
15.20.31 
Обувки със защитно метално бомбе
19.30.32 
15.20.13 
Обувки с горна част от кожа, различни от спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки
15.20.32 
Code: 15.20.32 
Обувки с ходила от дърво, специални обувки и други обувки, н.в.д.
19.30.40 
15.20.40 
Части от обувка, от кожа; подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях
16.29.14 
Code: 16.29.14 
Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал
22.19.73 
Code: 22.19.73 
Други изделия от вулканизиран каучук, н.в.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него, подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук
22.29.29 
Code: 22.29.29 
Други изделия от пластмаси
19.30.99 
15.20.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на обувки
20.10.10 
16.10.10 
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 mm; дървени траверси за железопътни или подобни линии, неимпрегнирани
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на нарязан или рендосан дървен материал
20.10.21 
16.10.21 
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръбове или страни (включително несглобени ленти и фризове за паркетни настилки и орнаменти и детайли)
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на нарязан или рендосан дървен материал
20.10.22 
16.10.22 
Дървесен талаш и дървесно брашно
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на нарязан или рендосан дървен материал
20.10.23 
16.10.23 
Дървен материал на плочки или на частици
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на нарязан или рендосан дървен материал
20.10.31 
16.10.31 
Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на нарязан или рендосан дървен материал
20.10.32 
16.10.32 
Дървени траверси за железопътни или подобни линии, импрегнирани

Page 19/104  
Top