CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
17.54.12 
13.99.11 
Тюлове, мрежи „филе“ и тъкани с навързани бримки; дантели на парчета, на ленти или на мотиви
17.54.13 
13.99.12 
Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви
17.54.20 
13.99.13 
Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани
17.54.31 
13.99.14 
Текстилни влакна ≤ 5 mm (флок) мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали
17.22.12 
Code: 17.22.12 
Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подплати за пелени, както и подобни хигиенни изделия и облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна
17.54.32 
13.96.13 
Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаса
17.54.33 
13.96.11 
Метализирани прежди или обвити метализирани прежди
17.54.34 
13.96.12 
Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.в.д.
17.54.35 
13.99.15 
Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди наречени „във верижка“
17.54.36 
13.96.15 
Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна
17.54.37 
13.96.14 
Промазани, покрити или импрегнирани тъкани, н.в.д.
17.54.38 
13.96.16 
Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (включително фитили; нажежаващи се чорапчета, уплътнения за маркучи, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, платна за пресяване и прецеждане, филтриращи тъкани)
17.54.39 
13.99.16 
Ватирани текстилни изделия на парчета
17.54.99 
13.96.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на текстилни изделия за техническа и производствена употреба
13.99.99 
Code: 13.99.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други текстилни изделия, н.в.д.
17.60.11 
13.91.11 
Кадифета, плюшове (включително платове „с дълъг влас“), хавлиени платове, трикотажни или плетени
17.60.12 
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
17.60.99 
13.91.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на трикотажни или плетени платове
17.71.10 
14.31.10 
Чорапогащи, дълги, тричетвърти и къси чорапи и други подобни изделия, трикотажни или плетени
17.71.99 
14.31.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на чорапи и чорапогащи, трикотажни или плетени
17.72.10 
14.39.10 
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
17.72.99 
14.39.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други трикотажни и плетени изделия
18.10.10 
14.11.10 
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Предпазни шапки и други защитни средства
18.10.99 
14.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на облекло от обработени меки кожи
18.21.11 
14.12.11 
Работни костюми, ансамбли и сака, за мъже или момчета
18.21.12 
14.12.12 
Работни панталони, панталони с пластрон или презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже или момчета
18.21.21 
14.12.21 
Работни костюми, ансамбли и сака, за жени или момичета
18.21.22 
14.12.22 
Работни панталони, панталони с пластрон или презрамки, панталони до под коляното и къси панталони за жени или момичета
18.21.30 
14.12.30 
Друго работно облекло
18.21.99 
14.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на работно облекло
18.22.11 
14.13.11 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
18.22.12 
14.13.12 
Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
18.22.13 
14.13.13 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузон, и подобни изделия трикотажни или плетени, за жени или момичета
18.22.14 
14.13.14 
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета
18.22.21 
14.13.21 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
18.22.22 
14.13.22 
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
18.22.23 
14.13.23 
Сака, различни от трикотажните и плетените, за мъже или момчета
18.22.24 
14.13.24 
Панталони, панталони с пластрон презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти от тъкани, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
18.22.31 
14.13.31 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

Page 17/104  
Top