CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.88.10 
10.86.10 
Хомогенизирани готови храни, включително диетични
15.88.99 
10.86.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на хомогенизирани готови храни, включително диетични
15.89.11 
10.89.11 
Препарати за супи и бульони; готови супи и бульони
15.89.12 
10.89.12 
Яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин
15.89.13 
10.89.13 
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели
15.89.14 
10.85.19 
Други готови храни и ястия (включително замразени пици)
10.89.19 
Code: 10.89.19 
Разни хранителни продукти, н.в.д
15.89.20 
10.89.15 
Растителни сокове и екстракти; пектинови материали; други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения
15.89.99 
10.89.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други хранителни продукти, н.в.д.
15.91.10 
11.01.10 
Дестилирани алкохолни напитки
15.91.99 
11.01.99 
Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на дестилирани алкохолни напитки
15.92.11 
20.14.74 
Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем ≥ 80 %
15.92.12 
20.14.75 
Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание
15.92.99 
11.01.99 
Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на дестилирани алкохолни напитки
15.93.11 
11.02.11 
Пенливи вина от прясно грозде
15.93.12 
11.02.12 
Вина от прясно грозде, с изключение на пенливи вина; гроздова мъст
15.93.20 
11.02.20 
Винени утайки; суров винен камък (тригия)
15.93.99 
11.02.99 
Възложени на подизпълнители услуги като част от производството на вина от грозде
15.94.10 
11.03.10 
Други ферментирали напитки (ябълкови, крушови, медовина); смесени напитки, съдържащи алкохол
15.94.99 
11.03.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на ябълково и други плодови виа
15.95.10 
11.04.10 
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде
15.95.99 
11.04.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други недестилирани ферментирали напитки
15.96.10 
11.05.10 
Бира (пиво), с изключение на отпадъците от пивоварни
15.96.20 
11.05.20 
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни
15.96.99 
11.05.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на бира (пиво)
15.97.10 
11.06.10 
Малц
15.97.99 
11.06.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на малц
15.98.11 
11.07.11 
Минерални и газирани води, нито подсладени, нито ароматизирани
15.98.12 
11.07.19 
Други безалкохолни напитки
15.98.99 
11.07.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на минерални води и безалкохолни напитки
16.00.11 
12.00.11 
Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари, от тютюн или от заместители на тютюна
16.00.12 
12.00.19 
Други тютюневи изделия и заместители; хомогенизирани или възстановени тютюни; тютюневи екстракти и есенции
16.00.20 
12.00.20 
Отпадъци от тютюн
16.00.99 
12.00.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на тютюневи изделия
17.10.10 
13.10.10 
Мазнини от вълна (серей), включително ланолин
17.10.20 
13.10.21 
Сурова коприна „греж“ (неусукана)
13.10.22 
Code: 13.10.22 
Вълни, обезмаслени или карбонизирани, нито щрайхгарни, нито камгарни
13.10.23 
Code: 13.10.23 
Дреб от вълна или от фини животински косми
13.10.24 
Code: 13.10.24 
Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни или камгарни
13.10.25 
Code: 13.10.25 
Памук, кардиран или пениран

Page 14/104  
Top