CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
93.05.12 
96.09.19 
Други разнообразни услуги, н.в.д.
95.00.10 
97.00.10 
Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал
96.00.10 
98.10.10 
Недиференцирани стоки, произведени от домакинствата за собствено потребление
97.00.10 
98.20.10 
Недиференцирани услуги, произведени от домакинствата за собствено потребление
99.00.10 
99.00.10 
Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби

Page 104/104  
Top