CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
92.62.12 
93.12.10 
Услуги на спортни клубове
92.62.13 
79.90.32 
Резервационни услуги за конгресни центрове и изложбени зали
79.90.39 
Code: 79.90.39 
Резервационни услуги за представления и развлечения и други резервационни услуги н.в.д.
85.51.10 
Code: 85.51.10 
Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
93.19.12 
Code: 93.19.12 
Услуги на спортисти
93.19.13 
Code: 93.19.13 
Спомагателни услуги в областта на спорта и отдиха
93.19.19 
Code: 93.19.19 
Други услуги в областта на спорта и отдиха
93.29.19 
Code: 93.29.19 
Разнообразни услуги, свързани с отдиха, н.в.д.
92.71.10 
92.00.11 
Услуги, свързани с хазартни игри на игрални маси
92.00.12 
Code: 92.00.12 
Услуги, свързани с хазартни игри с игрални апарати
92.00.13 
Code: 92.00.13 
Услуги, свързани с лотарийни, числови и числово-лотарийни игри (бинго)
92.00.14 
Code: 92.00.14 
Услуги, свързани с хазартни игри онлайн
92.00.19 
Code: 92.00.19 
Други услуги, свързани с хазартни игри
92.00.21 
Code: 92.00.21 
Услуги, свързани с игри със залагания върху резултати от спортни състезания или случайни събития, онлайн
92.00.29 
Code: 92.00.29 
Други услуги, свързани с игри със залагания върху резултати от спортни състезания или случайни събития
92.72.11 
93.29.11 
Услуги на паркове за отдих и експлоатация на плажове
92.72.12 
78.10.12 
Посреднически услуги по наемане за постоянна работа на персонал, различен от ръководен и висококвалифициран персонал
79.90.39 
Code: 79.90.39 
Резервационни услуги за представления и развлечения и други резервационни услуги н.в.д.
93.29.19 
Code: 93.29.19 
Разнообразни услуги, свързани с отдиха, н.в.д.
93.29.22 
Code: 93.29.22 
Услуги на игрални автомати с жетони
93.01.11 
96.01.19 
Други услуги по пране и почистване на текстил
93.01.12 
96.01.11 
Услуги по пране с монетни машини на самообслужване
93.01.13 
96.01.12 
Услуги по химическо чистене (включително услуги по почистване на стоки от кожа)
96.01.19 
Code: 96.01.19 
Други услуги по пране и почистване на текстил
93.01.14 
96.01.12 
Услуги по химическо чистене (включително услуги по почистване на стоки от кожа)
93.01.15 
96.01.13 
Услуги по гладене
93.01.16 
96.01.14 
Услуги по боядисване
93.02.10 
96.02.20 
Необработени човешки коси
93.02.21 
96.02.11 
Дамски фризьорски услуги
93.02.22 
96.02.12 
Мъжки бръснаро-фризьорски услуги
93.02.23 
96.02.13 
Козметични услуги, услуги по направа на маникюр и педикюр
96.02.19 
Code: 96.02.19 
Други козметични услуги
93.03.11 
96.03.11 
Услуги на гробищни паркове и крематориуми
93.03.12 
96.03.12 
Траурно-обредни услуги
93.04.10 
93.13.10 
Услуги на фитнес центрове и зали
96.04.10 
Code: 96.04.10 
Услуги по поддържане на добро физическо състояние
93.05.11 
96.09.11 
Услуги, свързани с грижи за домашни любимци
93.05.12 
85.51.10 
Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
96.09.12 
Code: 96.09.12 
Услуги по осигуряване на компаньони и компаньонки
96.09.13 
Code: 96.09.13 
Услуги на монетни машини, н.в.д.

Page 103/104  
Top