CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.20.14 
10.20.25 
Риба, консервирана или приготвена по друг начин; с изключение на приготвени храни от риба
10.20.26 
Code: 10.20.26 
Хайвер и заместители на хайвер
10.85.12 
Code: 10.85.12 
Готови храни и ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели
15.20.15 
10.20.31 
Ракообразни, замразени
10.20.32 
Code: 10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
10.20.33 
Code: 10.20.33 
Други водни безгръбначни, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
15.20.16 
10.20.34 
Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин
15.20.17 
10.20.41 
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека
15.20.18 
10.20.42 
Други продукти от риба, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека
15.20.90 
10.20.91 
Опушване и други услуги за консервиране и преработване за производството на рибни продукти
10.20.99 
Code: 10.20.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработена или консервирана риба, ракообразни и мекотели
15.31.11 
10.31.11 
Картофи, замразени
15.31.12 
10.31.11 
Картофи, замразени
10.31.12 
Code: 10.31.12 
Картофи, сушени, дори и нарязани парчета или резенки, но необработени по друг начин
10.31.13 
Code: 10.31.13 
Брашна, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули от сушени картофи
10.31.14 
Code: 10.31.14 
Картофи, преработени или консервирани
15.31.90 
10.31.91 
Готвене и други услуги по преработване на картофи и картофени продукти
10.31.99 
Code: 10.31.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на преработени и консервирани картофи
15.32.10 
10.32.11 
Доматен сок
10.32.12 
Code: 10.32.12 
Портокалов сок
10.32.13 
Code: 10.32.13 
Сок от грейпфрут
10.32.14 
Code: 10.32.14 
Сок от ананас
10.32.15 
Code: 10.32.15 
Гроздов сок
10.32.16 
Code: 10.32.16 
Ябълков сок
10.32.17 
Code: 10.32.17 
Смеси от плодови и зеленчукови сокове
10.32.19 
Code: 10.32.19 
Други плодови и зеленчукови сокове
15.32.99 
10.32.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на плодови и зеленчукови сокове
15.33.11 
10.39.11 
Зеленчуци, замразени
15.33.12 
10.39.12 
Временно консервирани зеленчуци
15.33.13 
10.39.13 
Сушени зеленчуци
15.33.14 
10.39.14 
Нарязани и пакетирани плодове и зеленчуци
10.39.15 
Code: 10.39.15 
Фасул, приготвен по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на приготвените зеленчукови храни
10.39.16 
Code: 10.39.16 
Грах, приготвен по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на приготвените зеленчукови храни
10.39.17 
Code: 10.39.17 
Други зеленчуци (с изключение на картофи), приготвени по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, с изключение на готовите зеленчукови храни
10.85.13 
Code: 10.85.13 
Готови храни и ястия на базата на зеленчуци
15.33.15 
10.39.18 
Зеленчуци (с изключение на картофи), плодове или годни за консумация други части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина
15.33.21 
10.39.21 
Плодове, неварени или варени, замразени
15.33.22 
10.39.22 
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
15.33.23 
10.39.23 
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, изпечени, осолени или приготвени по друг начин
15.33.24 
10.39.24 
Плодове и черупкови плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

Page 10/104  
Top