CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
01.11.11 
01.11.11 
Твърда пшеница
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.12 
01.11.12 
Пшеница, с изключение на твърда пшеница
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.13 
01.11.20 
Царевица
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.14 
01.12.10 
Ориз, неолющен (арпа)
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.15 
01.11.31 
Ечемик
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.16 
01.11.32 
Ръж
01.11.33 
Code: 01.11.33 
Овес
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.17 
01.11.41 
Сорго
01.11.42 
Code: 01.11.42 
Просо
01.11.49 
Code: 01.11.49 
Други житни растения
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.21 
01.13.51 
Картофи
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.22 
01.11.71 
Фасул, сушен
01.11.72 
Code: 01.11.72 
Бакла, сушена
01.11.73 
Code: 01.11.73 
Нахут, сушен
01.11.74 
Code: 01.11.74 
Леща, сушена
01.11.75 
Code: 01.11.75 
Грах, сушен
01.11.79 
Code: 01.11.79 
Бобови (сушени бобови зеленчуци), н.в.д
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.23 
01.13.52 
Патати (сладки картофи)
01.13.53 
Code: 01.13.53 
Маниока
01.13.59 
Code: 01.13.59 
Други корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, годни за консумация
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.31 
01.11.81 
Соя
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.32 
01.11.82 
Фъстъци, необелени
01.11.83 
Code: 01.11.83 
Фъстъци, обелени
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.33 
01.11.92 
Семена от синап
01.11.93 
Code: 01.11.93 
Семена от рапица или репица
01.11.94 
Code: 01.11.94 
Семена от сусам
01.11.95 
Code: 01.11.95 
Семена от слънчоглед
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев

Page 1/104  
Top