CORRESPONDENCE TABLES
CN 2020 - CPA 2.1
 

Source classification: Kombinirana Nomenklatura, 2020 (KN 2020)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA 2.1)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2020 - Target classification: CPA_2_1
0101 21 00
-- čistopasemske plemenske živali
01.43.11 
Konji, živi
0101 29 10
--- za zakol
01.43.11 
Konji, živi
0101 29 90
--- drugi
01.43.11 
Konji, živi
0101 30 00
- osli
01.43.12 
Osli, mule in mezgi, živi
0101 90 00
- drugi
01.43.12 
Osli, mule in mezgi, živi
0102 21 10
--- telice (samice goveda, ki še niso telile)
01.41.10 
Krave molznice, žive
0102 21 30
--- krave
01.41.10 
Krave molznice, žive
0102 21 90
--- drugo
01.42.11 
Drugo govedo, razen telet, živo
0102 29 05
--- iz podrodu Bibos ali Poephagus
01.42.11 
Drugo govedo, razen telet, živo
0102 29 10
---- mase do vključno 80 kg
01.42.12 
Teleta govedi in bivola, živa
0102 29 21
----- za zakol
01.42.12 
Teleta govedi in bivola, živa
0102 29 29
----- drugo
01.42.12 
Teleta govedi in bivola, živa
0102 29 41
----- za zakol
01.42.12 
Teleta govedi in bivola, živa
0102 29 49
----- drugo
01.42.12 
Teleta govedi in bivola, živa
0102 29 51
------ za zakol
01.41.10 
Krave molznice, žive
0102 29 59
------ druge
01.41.10 
Krave molznice, žive
0102 29 61
------ za zakol
01.41.10 
Krave molznice, žive
0102 29 69
------ druge
01.41.10 
Krave molznice, žive
0102 29 91
------ za zakol
01.42.11 
Drugo govedo, razen telet, živo
0102 29 99
------ drugo
01.42.11 
Drugo govedo, razen telet, živo
0102 31 00
-- čistopasemske plemenske živali
01.42.11 
Drugo govedo, razen telet, živo
0102 39 10
--- domačih pasem
01.42.11 
Drugo govedo, razen telet, živo
0102 39 90
--- drugi
01.42.11 
Drugo govedo, razen telet, živo
0102 90 20
-- čistopasemske plemenske živali
01.42.11 
Drugo govedo, razen telet, živo
0102 90 91
--- domačih pasem
01.42.11 
Drugo govedo, razen telet, živo
0102 90 99
--- drugi
01.42.11 
Drugo govedo, razen telet, živo
0103 10 00
- Čistopasemske plemenske živali
01.46.10 
Prašiči, živi
0103 91 10
--- domačih pasem
01.46.10 
Prašiči, živi
0103 91 90
--- drugi
01.46.10 
Prašiči, živi
0103 92 11
---- svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg
01.46.10 
Prašiči, živi
0103 92 19
---- drugi
01.46.10 
Prašiči, živi
0103 92 90
--- drugi
01.46.10 
Prašiči, živi
0104 10 10
-- čistopasemske plemenske živali
01.45.11 
Ovce, žive
0104 10 30
--- jagnjeta (do enega leta)
01.45.11 
Ovce, žive
0104 10 80
--- druge
01.45.11 
Ovce, žive
0104 20 10
-- čistopasemske plemenske živali
01.45.12 
Koze, žive
0104 20 90
-- druge
01.45.12 
Koze, žive
0105 11 11
---- nesnice
01.47.11 
Piščanci, živi
0105 11 19
---- druge
01.47.11 
Piščanci, živi
0105 11 91
---- nesnice
01.47.11 
Piščanci, živi

Page 1/237  
Top