CORRESPONDENCE TABLES
CN 2020 - CPA 2.1
 

Source classification: Nomenklatura Scalona, 2020 (NS 2020)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności (CPA 2.1)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2020 - Target classification: CPA_2_1
0101 21 00
-- Zwierzęta hodowlane czystorasowe
01.43.11 
Konie, żywe
0101 29 10
--- Do uboju
01.43.11 
Konie, żywe
0101 29 90
--- Pozostałe
01.43.11 
Konie, żywe
0101 30 00
- Osły
01.43.12 
Osły, muły i osłomuły, żywe
0101 90 00
- Pozostałe
01.43.12 
Osły, muły i osłomuły, żywe
0102 21 10
--- Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)
01.41.10 
Bydło mleczne żywe
0102 21 30
--- Krowy
01.41.10 
Bydło mleczne żywe
0102 21 90
--- Pozostałe
01.42.11 
Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
0102 29 05
--- Z podrodzaju Bibos lub z podrodzaju Poephagus
01.42.11 
Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
0102 29 10
---- O masie nieprzekraczającej 80 kg
01.42.12 
Cielęta bydła i bawołów, żywe
0102 29 21
----- Do uboju
01.42.12 
Cielęta bydła i bawołów, żywe
0102 29 29
----- Pozostałe
01.42.12 
Cielęta bydła i bawołów, żywe
0102 29 41
----- Do uboju
01.42.12 
Cielęta bydła i bawołów, żywe
0102 29 49
----- Pozostałe
01.42.12 
Cielęta bydła i bawołów, żywe
0102 29 51
------ Do uboju
01.41.10 
Bydło mleczne żywe
0102 29 59
------ Pozostałe
01.41.10 
Bydło mleczne żywe
0102 29 61
------ Do uboju
01.41.10 
Bydło mleczne żywe
0102 29 69
------ Pozostałe
01.41.10 
Bydło mleczne żywe
0102 29 91
------ Do uboju
01.42.11 
Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
0102 29 99
------ Pozostałe
01.42.11 
Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
0102 31 00
-- Zwierzęta hodowlane czystorasowe
01.42.11 
Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
0102 39 10
--- Gatunki domowe
01.42.11 
Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
0102 39 90
--- Pozostałe
01.42.11 
Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
0102 90 20
-- Zwierzęta hodowlane czystorasowe
01.42.11 
Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
0102 90 91
--- Gatunki domowe
01.42.11 
Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
0102 90 99
--- Pozostałe
01.42.11 
Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
0103 10 00
- Zwierzęta hodowlane czystorasowe
01.46.10 
Świnie żywe
0103 91 10
--- Gatunki domowe
01.46.10 
Świnie żywe
0103 91 90
--- Pozostałe
01.46.10 
Świnie żywe
0103 92 11
---- Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg
01.46.10 
Świnie żywe
0103 92 19
---- Pozostałe
01.46.10 
Świnie żywe
0103 92 90
--- Pozostałe
01.46.10 
Świnie żywe
0104 10 10
-- Zwierzęta hodowlane czystorasowe
01.45.11 
Owce żywe
0104 10 30
--- Jagnięta (do jednego roku życia)
01.45.11 
Owce żywe
0104 10 80
--- Pozostałe
01.45.11 
Owce żywe
0104 20 10
-- Zwierzęta hodowlane czystorasowe
01.45.12 
Kozy żywe
0104 20 90
-- Pozostałe
01.45.12 
Kozy żywe
0105 11 11
---- Nioski
01.47.11 
Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku »Gallus domesticus«
0105 11 19
---- Pozostałe
01.47.11 
Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku »Gallus domesticus«
0105 11 91
---- Nioski
01.47.11 
Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku »Gallus domesticus«

Page 1/237  
Top