CORRESPONDENCE TABLES
CN 2020 - CPA 2.1
 

Source classification: Gecombineerde Nomenclatuur, 2020 (GN 2020)
Target classification: Statistische classificatie van produkten, gekoppeld aan activiteiten (CPA 2.1)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2020 - Target classification: CPA_2_1
0101 21 00
-- fokdieren van zuiver ras
01.43.11 
Levende paarden
0101 29 10
--- slachtpaarden
01.43.11 
Levende paarden
0101 29 90
--- andere
01.43.11 
Levende paarden
0101 30 00
- ezels
01.43.12 
Levende ezels, muildieren en muilezels
0101 90 00
- andere
01.43.12 
Levende ezels, muildieren en muilezels
0102 21 10
--- vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben)
01.41.10 
Levend melkvee
0102 21 30
--- koeien
01.41.10 
Levend melkvee
0102 21 90
--- andere
01.42.11 
Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren
0102 29 05
--- van het ondergeslacht „Bibos” of van het ondergeslacht „Poephagus”
01.42.11 
Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren
0102 29 10
---- met een gewicht van niet meer dan 80 kg
01.42.12 
Levende kalveren van runderen, kalveren van buffels daaronder begrepen
0102 29 21
----- slachtdieren
01.42.12 
Levende kalveren van runderen, kalveren van buffels daaronder begrepen
0102 29 29
----- andere
01.42.12 
Levende kalveren van runderen, kalveren van buffels daaronder begrepen
0102 29 41
----- slachtdieren
01.42.12 
Levende kalveren van runderen, kalveren van buffels daaronder begrepen
0102 29 49
----- andere
01.42.12 
Levende kalveren van runderen, kalveren van buffels daaronder begrepen
0102 29 51
------ slachtvaarzen
01.41.10 
Levend melkvee
0102 29 59
------ andere
01.41.10 
Levend melkvee
0102 29 61
------ slachtkoeien
01.41.10 
Levend melkvee
0102 29 69
------ andere
01.41.10 
Levend melkvee
0102 29 91
------ slachtdieren
01.42.11 
Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren
0102 29 99
------ andere
01.42.11 
Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren
0102 31 00
-- fokdieren van zuiver ras
01.42.11 
Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren
0102 39 10
--- huisdieren
01.42.11 
Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren
0102 39 90
--- andere
01.42.11 
Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren
0102 90 20
-- fokdieren van zuiver ras
01.42.11 
Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren
0102 90 91
--- huisdieren
01.42.11 
Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren
0102 90 99
--- andere
01.42.11 
Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren
0103 10 00
- fokdieren van zuiver ras
01.46.10 
Levende varkens
0103 91 10
--- huisdieren
01.46.10 
Levende varkens
0103 91 90
--- andere
01.46.10 
Levende varkens
0103 92 11
---- zeugen die ten minste eenmaal gebigd hebben, met een gewicht van 160 kg of meer
01.46.10 
Levende varkens
0103 92 19
---- andere
01.46.10 
Levende varkens
0103 92 90
--- andere
01.46.10 
Levende varkens
0104 10 10
-- fokdieren van zuiver ras
01.45.11 
Levende schapen
0104 10 30
--- lammeren (tot de leeftijd van een jaar)
01.45.11 
Levende schapen
0104 10 80
--- andere
01.45.11 
Levende schapen
0104 20 10
-- fokdieren van zuiver ras
01.45.12 
Levende geiten
0104 20 90
-- andere
01.45.12 
Levende geiten
0105 11 11
---- legrassen
01.47.11 
Levende kippen
0105 11 19
---- andere
01.47.11 
Levende kippen
0105 11 91
---- legrassen
01.47.11 
Levende kippen

Page 1/237  
Top