CORRESPONDENCE TABLES
CN 2020 - CPA 2.1
 

Source classification: Kombineeritud Nomenklatuur, 2020 (KN 2020)
Target classification: Tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA 2.1)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2020 - Target classification: CPA_2_1
0101 21 00
-- tõupuhtad aretusloomad
01.43.11 
Elushobused
0101 29 10
--- tapaloomad
01.43.11 
Elushobused
0101 29 90
--- muud
01.43.11 
Elushobused
0101 30 00
- eeslid
01.43.12 
Eluseeslid, -muulad ja -hobueeslid
0101 90 00
- muud
01.43.12 
Eluseeslid, -muulad ja -hobueeslid
0102 21 10
--- mullikad (poegimata emasveised)
01.41.10 
Piimakari
0102 21 30
--- lehmad
01.41.10 
Piimakari
0102 21 90
--- muud
01.42.11 
Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad
0102 29 05
--- alamperekonnast Bibos või Poephagus
01.42.11 
Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad
0102 29 10
---- massiga kuni 80 kg
01.42.12 
Veiste ja pühvlite vasikad
0102 29 21
----- tapaloomad
01.42.12 
Veiste ja pühvlite vasikad
0102 29 29
----- muud
01.42.12 
Veiste ja pühvlite vasikad
0102 29 41
----- tapaloomad
01.42.12 
Veiste ja pühvlite vasikad
0102 29 49
----- muud
01.42.12 
Veiste ja pühvlite vasikad
0102 29 51
------ tapaloomad
01.41.10 
Piimakari
0102 29 59
------ muud
01.41.10 
Piimakari
0102 29 61
------ tapaloomad
01.41.10 
Piimakari
0102 29 69
------ muud
01.41.10 
Piimakari
0102 29 91
------ tapaloomad
01.42.11 
Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad
0102 29 99
------ muud
01.42.11 
Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad
0102 31 00
-- tõupuhtad aretusloomad
01.42.11 
Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad
0102 39 10
--- koduveised
01.42.11 
Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad
0102 39 90
--- muud
01.42.11 
Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad
0102 90 20
-- tõupuhtad aretusloomad
01.42.11 
Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad
0102 90 91
--- koduveised
01.42.11 
Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad
0102 90 99
--- muud
01.42.11 
Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad
0103 10 00
- tõupuhtad aretusloomad
01.46.10 
Elussead
0103 91 10
--- kodusead
01.46.10 
Elussead
0103 91 90
--- muud
01.46.10 
Elussead
0103 92 11
---- emised, vähemalt ühe korra poeginud, massiga vähemalt 160 kg
01.46.10 
Elussead
0103 92 19
---- muud
01.46.10 
Elussead
0103 92 90
--- muud
01.46.10 
Elussead
0104 10 10
-- tõupuhtad aretusloomad
01.45.11 
Eluslambad
0104 10 30
--- lambatalled (kuni aasta vanused)
01.45.11 
Eluslambad
0104 10 80
--- muud
01.45.11 
Eluslambad
0104 20 10
-- tõupuhtad aretusloomad
01.45.12 
Eluskitsed
0104 20 90
-- muud
01.45.12 
Eluskitsed
0105 11 11
---- munaliinid
01.47.11 
Eluskanad
0105 11 19
---- muud
01.47.11 
Eluskanad
0105 11 91
---- munaliinid
01.47.11 
Eluskanad

Page 1/237  
Top