CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinerade nomenklaturen, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter
10.92.10 
Mat till sällskapsdjur
2309 10 33
----- Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter
10.92.10 
Mat till sällskapsdjur
2309 10 39
----- Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter
10.92.10 
Mat till sällskapsdjur
2309 10 51
----- Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter
10.92.10 
Mat till sällskapsdjur
2309 10 53
----- Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter
10.92.10 
Mat till sällskapsdjur
2309 10 59
----- Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter
10.92.10 
Mat till sällskapsdjur
2309 10 70
--- Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande mjölkprodukter
10.92.10 
Mat till sällskapsdjur
2309 10 90
-- Andra
10.92.10 
Mat till sällskapsdjur
2309 90 10
-- Limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 20
-- Produkter som avses i kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 31
------ Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 33
------ Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 35
------ Innehållande minst 50 men mindre än 75 viktprocent mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 39
------ Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 41
------ Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 43
------ Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 49
------ Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 51
------ Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 53
------ Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 59
------ Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 70
---- Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin men innehållande mjölkprodukter
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 91
---- Sockerbetspulp med tillsats av melass
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2309 90 96
---- Andra
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
2401 10 35
-- Ljus lufttorkad tobak
01.15.10 
Råtobak
2401 10 60
-- Soltorkad tobak av orientalisk typ
01.15.10 
Råtobak
2401 10 70
-- Mörk lufttorkad tobak
01.15.10 
Råtobak
2401 10 85
-- Värmetorkad tobak
01.15.10 
Råtobak
2401 10 95
-- Andra
01.15.10 
Råtobak
2401 20 35
-- Ljus lufttorkad tobak
01.15.10 
Råtobak
2401 20 60
-- Soltorkad tobak av orientalisk typ
01.15.10 
Råtobak
2401 20 70
-- Mörk lufttorkad tobak
01.15.10 
Råtobak
2401 20 85
-- Värmetorkad tobak
01.15.10 
Råtobak
2401 20 95
-- Andra
01.15.10 
Råtobak
2401 30 00
- Tobaksavfall
12.00.20 
Tobaksavfall
2402 10 00
- Cigarrer och cigariller innehållande tobak
12.00.11 
Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning
2402 20 10
-- Innehållande kryddnejlikor
12.00.11 
Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning
2402 20 90
-- Andra
12.00.11 
Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning
2402 90 00
- Andra slag
12.00.11 
Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning
2403 11 00
-- Vattenpipstobak enligt anmärkning 1 till undernummer till detta kapitel
12.00.19 
Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; extrakter och essenser av tobak
2403 19 10
--- I förpackningar med en nettovikt av högst 500 g
12.00.19 
Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; extrakter och essenser av tobak

Page 61/234  
Top