CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinovaná Nomenklatúra, 2014 (KN 2014)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov
10.92.10 
Pripravené krmivo pre domáce zvieratá
2309 10 33
----- Obsahujúce najmenej 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.92.10 
Pripravené krmivo pre domáce zvieratá
2309 10 39
----- Obsahujúce najmenej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.92.10 
Pripravené krmivo pre domáce zvieratá
2309 10 51
----- Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov
10.92.10 
Pripravené krmivo pre domáce zvieratá
2309 10 53
----- Obsahujúce najmenej 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.92.10 
Pripravené krmivo pre domáce zvieratá
2309 10 59
----- Obsahujúce najmenej 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.92.10 
Pripravené krmivo pre domáce zvieratá
2309 10 70
--- Neobsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup, ale obsahujúce mliečne výrobky
10.92.10 
Pripravené krmivo pre domáce zvieratá
2309 10 90
-- Ostatné
10.92.10 
Pripravené krmivo pre domáce zvieratá
2309 90 10
-- Rozpustné výrobky („solubles“) z rýb alebo morských cicavcov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 20
-- Výrobky uvedené v doplnkovej poznámke 5 k tejto kapitole
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 31
------ Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 33
------ Obsahujúce najmenej 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 35
------ Obsahujúce najmenej 50 %, ale menej ako 75 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 39
------ Obsahujúce najmenej 75 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 41
------ Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 43
------ Obsahujúce najmenej 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 49
------ Obsahujúce najmenej 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 51
------ Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 53
------ Obsahujúce najmenej 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 59
------ Obsahujúce najmenej 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 70
---- Neobsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup, ale obsahujúce mliečne výrobky
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 91
---- Repné rezky s pridanou melasou
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2309 90 96
---- Ostatné
10.91.10 
Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
2401 10 35
-- Tabak sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu, svetlý (light air-cured)
01.15.10 
Nespracovaný tabak
2401 10 60
-- Tabak sušený na slnku (sun-cured) orientálneho typu
01.15.10 
Nespracovaný tabak
2401 10 70
-- Tabak sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu, tmavý (dark air-cured)
01.15.10 
Nespracovaný tabak
2401 10 85
-- Tabak sušený regulovanou cirkuláciou teplého vzduchu (flue-cured)
01.15.10 
Nespracovaný tabak
2401 10 95
-- Ostatný
01.15.10 
Nespracovaný tabak
2401 20 35
-- Tabak sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu, svetlý (light air-cured)
01.15.10 
Nespracovaný tabak
2401 20 60
-- Tabak sušený na slnku (sun-cured) orientálneho typu
01.15.10 
Nespracovaný tabak
2401 20 70
-- Tabak sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu, tmavý (dark air-cured)
01.15.10 
Nespracovaný tabak
2401 20 85
-- Tabak sušený regulovanou cirkuláciou teplého vzduchu (flue-cured)
01.15.10 
Nespracovaný tabak
2401 20 95
-- Ostatný
01.15.10 
Nespracovaný tabak
2401 30 00
- Tabakový zvyšok
12.00.20 
Tabakový odpad
2402 10 00
- Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak
12.00.11 
Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek
2402 20 10
-- Obsahujúce klinčeky
12.00.11 
Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek
2402 20 90
-- Ostatné
12.00.11 
Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek
2402 90 00
- Ostatné
12.00.11 
Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek
2403 11 00
-- Tabak do vodnej fajky špecifikovaný poznámkou 1 k podpoložkám tejto kapitoly
12.00.19 
Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a esencie
2403 19 10
--- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 500 g
12.00.19 
Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a esencie

Page 61/234  
Top