CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinovaná Nomenklatúra, 2014 (KN 2014)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
9405 40 95
---- Druhov používaných so žiarovkovými trubicami
27.40.39 
Ostatné svietidlá a ich príslušenstvo i. n.
9405 40 99
---- Ostatné
27.40.39 
Ostatné svietidlá a ich príslušenstvo i. n.
9405 50 00
- Neelektrické svietidlá a osvetľovacie zariadenia
27.40.23 
Neelektrické svietidlá a ich príslušenstvo
9405 60 20
-- Z plastov
27.40.24 
Svetelné reklamy, svetelné oznamovacie tabule a podobne
9405 60 80
-- Z ostatných materiálov
27.40.24 
Svetelné reklamy, svetelné oznamovacie tabule a podobne
9405 91 10
--- Potreby pre elektrické osvetľovacie zariadenia (okrem svetlometov a reflektorov)
23.19.24 
Sklenené časti a súčiastky do lámp a svietidiel, svetelné reklamy, svetelné oznamovacie tabule a podobne
9405 91 90
--- Ostatné
23.19.24 
Sklenené časti a súčiastky do lámp a svietidiel, svetelné reklamy, svetelné oznamovacie tabule a podobne
9405 92 00
-- Z plastov
22.29.24 
Časti a súčasti lámp a svietidiel, osvetlené menovky a podobné výrobky, i. n., z plastov
9405 99 00
-- Ostatné
27.40.42 
Časti a súčasti svietidiel a ich príslušenstvo
9406 00 11
- Mobilné domy
16.23.20 
Montované stavby z dreva
9406 00 20
-- Z dreva
16.23.20 
Montované stavby z dreva
9406 00 31
--- Skleníky
25.11.10 
Montované stavby z kovov
9406 00 38
--- Ostatné
25.11.10 
Montované stavby z kovov
9406 00 80
-- Z ostatných materiálov
23.61.20 
Montované budovy z betónu
9503 00 10
- Trojkolky, kolobežky, šliapacie autá a podobné detské vozidielka; kočíky pre bábiky
32.40.31 
Detské vozidlá a vozidielka; kočíky pre bábiky
9503 00 21
-- Bábiky
32.40.11 
Bábiky predstavujúce len ľudské bytosti
9503 00 29
-- Časti, súčasti a príslušenstvo
32.40.13 
Časti, súčasti a príslušenstvo bábik predstavujúcich ľudské bytosti
9503 00 30
- Elektrické vláčiky, vrátane koľajníc, signalizačného zariadenia a ostatného príslušenstva; zmenšené modely na zostavovanie
32.40.20 
Elektrické vláčiky a ich príslušenstvo; ostatné zmenšené modely alebo súpravy stavebníc a stavebnicové hračky
9503 00 35
-- Z plastov
32.40.20 
Elektrické vláčiky a ich príslušenstvo; ostatné zmenšené modely alebo súpravy stavebníc a stavebnicové hračky
9503 00 39
-- Z ostatných materiálov
32.40.20 
Elektrické vláčiky a ich príslušenstvo; ostatné zmenšené modely alebo súpravy stavebníc a stavebnicové hračky
9503 00 41
-- Vypchané
32.40.12 
Hračky predstavujúce zvieratá alebo iné ako ľudské bytosti
9503 00 49
-- Ostatné
32.40.12 
Hračky predstavujúce zvieratá alebo iné ako ľudské bytosti
9503 00 55
- Hudobné nástroje a prístroje ako hračky
32.40.39 
Hry a hračky i. n.
9503 00 61
-- Z dreva
32.40.32 
Skladačky (puzzles)
9503 00 69
-- Ostatné
32.40.32 
Skladačky (puzzles)
9503 00 70
- Ostatné hračky tvoriace súpravy alebo zbierky
32.40.39 
Hry a hračky i. n.
9503 00 75
-- Z plastov
32.40.39 
Hry a hračky i. n.
9503 00 79
-- Z ostatných materiálov
32.40.39 
Hry a hračky i. n.
9503 00 81
-- Detské zbrane (hračky)
32.40.39 
Hry a hračky i. n.
9503 00 85
-- Miniatúrne modely liate pod tlakom z kovu
32.40.39 
Hry a hračky i. n.
9503 00 95
--- Z plastov
32.40.39 
Hry a hračky i. n.
9503 00 99
--- Ostatné
32.40.39 
Hry a hračky i. n.
9504 20 00
- Potreby a príslušenstvo pre biliardy všetkých druhov
32.40.42 
Potreby na biliard, lunaparkové, stolové a spoločenské hry; ostatné hry fungujúce po vhodení mince alebo hracej známky
9504 30 10
-- Hry s obrazovkou
32.40.42 
Potreby na biliard, lunaparkové, stolové a spoločenské hry; ostatné hry fungujúce po vhodení mince alebo hracej známky
9504 30 20
-- Ostatné hry
32.40.42 
Potreby na biliard, lunaparkové, stolové a spoločenské hry; ostatné hry fungujúce po vhodení mince alebo hracej známky
9504 30 90
-- Časti a súčasti
32.40.42 
Potreby na biliard, lunaparkové, stolové a spoločenské hry; ostatné hry fungujúce po vhodení mince alebo hracej známky
9504 40 00
- Hracie karty
32.40.41 
Hracie karty
9504 50 00
- Konzoly a zariadenia na videohry, iné ako konzoly a zariadenia na videohry podpoložky 950430
26.40.60 
Videohry (používané s televíznym prijímačom alebo vlastnou obrazovkou) a ostatné hry závisiace od zručnosti alebo náhody s elektronickou obrazovkou
9504 90 10
-- Súpravy elektrických pretekárskych autíčok, ktoré majú povahu súťažných hier
32.40.42 
Potreby na biliard, lunaparkové, stolové a spoločenské hry; ostatné hry fungujúce po vhodení mince alebo hracej známky
9504 90 80
-- Ostatné
28.99.39 
Letecké katapulty; palubné lapače alebo podobné zariadenia; vybavenie na vyvažovanie pneumatík; stroje na zvláštne účely i. n.

Page 231/234  
Top