CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinovaná Nomenklatúra, 2014 (KN 2014)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
0307 29 05
--- Údené, tiež bez lastúr, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené
10.20.34 
Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
0307 29 10
---- Hrebenatky svätojakubské (Pecten maximus), mrazené
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 29 90
---- Ostatné
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 31 10
--- Mytilus spp.
03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
0307 31 90
--- Perna spp.
03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
0307 39 05
--- Údené, tiež bez lastúr, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené
10.20.34 
Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
0307 39 10
---- Mytilus spp.
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 39 90
---- Perna spp.
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 41 10
--- Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
0307 41 92
---- Loligo spp.
03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
0307 41 99
---- Ostatné
03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
0307 49 05
--- Údené, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené
10.20.34 
Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
0307 49 09
------ Sépia menšia (Sepiola rondeleti)
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 49 11
------ Ostatné
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 49 18
----- Ostatné
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 49 31
------ Loligo vulgaris
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 49 33
------ Loligo pealei
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 49 35
------ Loligo patagonica
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 49 38
------ Ostatné
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 49 59
----- Ostatné
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 49 71
---- Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 49 92
----- Loligo spp.
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 49 99
----- Ostatné
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 51 00
-- Živé, čerstvé alebo chladené
03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
0307 59 05
--- Údené, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené
10.20.34 
Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
0307 59 10
---- Mrazené
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 59 90
---- Ostatné
10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 60 10
-- Údené, tiež bez ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené
10.20.34 
Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
0307 60 90
-- Ostatné
01.49.23 
Slimáky čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve okrem morských slimákov
0307 71 00
-- Živé, čerstvé alebo chladené
03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
0307 79 10
--- Údené, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené
10.20.34 
Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
0307 79 30
--- Morské škľabky (zádenky) alebo ostatné druhy čeľade Veneridae, mrazené
10.20.33 
Ostatné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 79 90
--- Ostatné
10.20.33 
Ostatné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 81 00
-- Živé, čerstvé alebo chladené
03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
0307 89 10
--- Údené, tiež bez ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené
10.20.34 
Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
0307 89 90
--- Ostatné
10.20.33 
Ostatné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
0307 91 10
--- Gordan šípový (Todarodes sagittatus)
03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
0307 91 90
--- Ostatné
03.00.42 
Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované
0307 99 10
--- Údené, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia, inak neupravené
10.20.34 
Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
0307 99 11
---- Illex spp.
10.20.33 
Ostatné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené

Page 18/234  
Top