CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinovaná Nomenklatúra, 2014 (KN 2014)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
8201 60 00
- Nožnice na strihanie kríkov, prerezávacie a podobné nožnice ovládané oboma rukami
25.73.10 
Ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo v lesníctve
8201 90 00
- Ostatné ručné nástroje druhov používaných v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve
25.73.10 
Ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo v lesníctve
8202 10 00
- Ručné píly
25.73.20 
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
8202 20 00
- Listy pásových píl
25.73.20 
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
8202 31 00
-- S oceľovou pracovnou časťou
25.73.20 
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
8202 39 00
-- Ostatné, vrátane častí a súčastí
25.73.20 
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
8202 40 00
- Listy reťazových píl
25.73.20 
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
8202 91 00
-- Rovné pílové listy, na rezanie kovu
25.73.20 
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
8202 99 20
--- Na opracovanie kovov
25.73.20 
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
8202 99 80
--- Na opracovanie ostatných materiálov
25.73.20 
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
8203 10 00
- Pilníky, rašple a podobné nástroje
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8203 20 00
- Kliešte všetkých druhov (vrátane štikacích), štípacie kliešte, pinzety a podobné nástroje
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8203 30 00
- Nožnice na plech a podobné nástroje
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8203 40 00
- Rezače rúr, svorníkov, dierkovacie kliešte a priebojníky a podobné nástroje
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8204 11 00
-- Nenastaviteľné
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8204 12 00
-- Nastaviteľné
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8204 20 00
- Výmenné kľúčové nástrčné hlavice, tiež s rukoväťou
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 10 00
- Nástroje na vŕtanie a nástroje na rezanie vonkajších alebo vnútorných závitov
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 20 00
- Kladivá a mlaty
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 30 00
- Hoblíky, dláta, žliabkové (duté) dláta a podobné rezacie nástroje používané na opracovanie dreva
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 40 00
- Skrutkovače
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 51 00
-- Nástroje používané v domácnosti
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 59 10
--- Náradie pre murárov, formovačov, betonárov, štukatérov a natieračov
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 59 80
--- Ostatné
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 60 00
- Spájkovacie lampy
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 70 00
- Zveráky, úpinky a podobné nástroje
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 90 10
-- Nákovy; prenosné vyhne; ručne alebo pedálmi ovládané brúsne kotúče s rámovou konštrukciou (kostrou)
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8205 90 90
-- Súpravy nástrojov z dvoch alebo viacerých podpoložiek tejto položky
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8206 00 00
Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205, v súpravách na predaj v malom
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
8207 13 00
-- S pracovnou časťou z cermetov
25.73.60 
Ostatné nástroje
8207 19 10
--- S pracovnou časťou z diamantu alebo aglomerovaného diamantu
25.73.60 
Ostatné nástroje
8207 19 90
--- Ostatné
25.73.60 
Ostatné nástroje
8207 20 10
-- S pracovnou časťou z diamantu alebo aglomerovaného diamantu
25.73.60 
Ostatné nástroje
8207 20 90
-- S pracovnou časťou z ostatných materiálov
25.73.60 
Ostatné nástroje
8207 30 10
-- Na obrábanie kovov
25.73.60 
Ostatné nástroje
8207 30 90
-- Ostatné
25.73.60 
Ostatné nástroje
8207 40 10
--- Nástroje na rezanie vnútorných závitov
25.73.40 
Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov
8207 40 30
--- Nástroje na rezanie vonkajších závitov
25.73.40 
Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov
8207 40 90
-- Ostatné
25.73.40 
Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov
8207 50 10
-- S pracovnou časťou z diamantu alebo aglomerovaného diamantu
25.73.40 
Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov

Page 177/234  
Top