CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinovaná Nomenklatúra, 2014 (KN 2014)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
6003 10 00
- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6003 20 00
- Z bavlny
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6003 30 10
-- Rašlová čipka
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6003 30 90
-- Ostatné
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6003 40 00
- Z umelých vlákien
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6003 90 00
- Ostatné
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6004 10 00
- Obsahujúce 5 % hmotnosti alebo viac elastomernej priadze, ale neobsahujúce kaučukovú niť
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6004 90 00
- Ostatné
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 21 00
-- Nebielené alebo bielené
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 22 00
-- Farbené
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 23 00
-- Z rôznofarebných priadzí
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 24 00
-- Potlačené
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 31 10
--- Na záclony, vrátane sieťových záclonovín
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 31 50
--- Rašlová čipka, iná ako na záclony alebo sieťové záclonoviny
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 31 90
--- Ostatné
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 32 10
--- Na záclony, vrátane sieťových záclonovín
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 32 50
--- Rašlová čipka, iná ako na záclony alebo sieťové záclonoviny
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 32 90
--- Ostatné
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 33 10
--- Na záclony, vrátane sieťových záclonovín
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 33 50
--- Rašlová čipka, iná ako na záclony alebo sieťové záclonoviny
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 33 90
--- Ostatné
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 34 10
--- Na záclony, vrátane sieťových záclonovín
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 34 50
--- Rašlová čipka, iná ako na záclony alebo sieťové záclonoviny
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 34 90
--- Ostatné
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 41 00
-- Nebielené alebo bielené
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 42 00
-- Farbené
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 43 00
-- Z rôznofarebných priadzí
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 44 00
-- Potlačené
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 90 10
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6005 90 90
-- Ostatné
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6006 10 00
- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6006 21 00
-- Nebielené alebo bielené
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6006 22 00
-- Farbené
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6006 23 00
-- Z rôznofarebných priadzí
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6006 24 00
-- Potlačené
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6006 31 10
--- Na záclony, vrátane sieťových záclonovín
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6006 31 90
--- Ostatné
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6006 32 10
--- Na záclony, vrátane sieťových záclonovín
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6006 32 90
--- Ostatné
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
6006 33 10
--- Na záclony, vrátane sieťových záclonovín
13.91.19 
Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením

Page 135/234  
Top