CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinovaná Nomenklatúra, 2014 (KN 2014)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
4403 92 10
--- Piliarska guľatina
02.20.12 
Guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín
4403 92 90
--- Ostatné
02.20.12 
Guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín
4403 99 10
--- Z topoľa
02.20.12 
Guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín
4403 99 30
--- Z eukalyptu
02.20.12 
Guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín
4403 99 51
---- Piliarska guľatina
02.20.12 
Guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín
4403 99 59
---- Ostatné
02.20.12 
Guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín
4403 99 95
--- Ostatné
02.20.12 
Guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín
4404 10 00
- Ihličnaté
16.10.39 
Ostatné surové drevo vrátane štiepaných tyčí, kolov a kolíkov
4404 20 00
- Neihličnaté
16.10.39 
Ostatné surové drevo vrátane štiepaných tyčí, kolov a kolíkov
4405 00 00
Drevitá vlna; drevitá múčka
16.10.22 
Drevitá vlna; drevitá múčka
4406 10 00
- Neimpregnované
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4406 90 00
- Ostatné
16.10.32 
Železničné alebo električkové podvaly (priečne podvaly) z dreva, impregnované
4407 10 15
-- Brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 10 31
---- Smrekové drevo druhu „Picea abies Karst.“ alebo drevo zo striebornej jedle (Abies alba Mill.)
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 10 33
---- Borovicové drevo druhu „Pinus sylvestris L.“
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 10 38
---- Ostatné
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 10 91
---- Smrekové drevo druhu „Picea abies Karst.“ alebo drevo zo striebornej jedle (Abies alba Mill.)
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 10 93
---- Borovicové drevo druhu „Pinus sylvestris L.“
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 10 98
---- Ostatné
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 21 10
--- Brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 21 91
---- Hobľované
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 21 99
---- Ostatné
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 22 10
--- Brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 22 91
---- Hobľované
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 22 99
---- Ostatné
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 25 10
--- Spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 25 30
---- Hobľované
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 25 50
---- Brúsené pieskom
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 25 90
---- Ostatné
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 26 10
--- Spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 26 30
---- Hobľované
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 26 50
---- Brúsené pieskom
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 26 90
---- Ostatné
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 27 10
--- Brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 27 91
---- Hobľované
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 27 99
---- Ostatné
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 28 10
--- Brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 28 91
---- Hobľované
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 28 99
---- Ostatné
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
4407 29 15
--- Spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované

Page 108/234  
Top