CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinirana Nomenklatura, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- ki ne vsebuje mlečnih proizvodov, ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov
10.92.10 
Pripravljena hrana za hišne živali
2309 10 33
----- ki vsebuje ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov
10.92.10 
Pripravljena hrana za hišne živali
2309 10 39
----- ki vsebuje ne manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov
10.92.10 
Pripravljena hrana za hišne živali
2309 10 51
----- ki ne vsebuje mlečnih proizvodov, ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov
10.92.10 
Pripravljena hrana za hišne živali
2309 10 53
----- ki vsebuje ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov
10.92.10 
Pripravljena hrana za hišne živali
2309 10 59
----- ki vsebuje ne manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov
10.92.10 
Pripravljena hrana za hišne živali
2309 10 70
--- ki ne vsebuje škroba, glukoze, glukoznega sirupa, maltodekstrina ali maltodekstrinskega sirupa, vendar vsebuje mlečne proizvode
10.92.10 
Pripravljena hrana za hišne živali
2309 10 90
-- drugo
10.92.10 
Pripravljena hrana za hišne živali
2309 90 10
-- hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 20
-- proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba 5 k temu poglavju
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 31
------ ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov, ali ki vsebujejo manj kot 10 mas. % takih proizvodov
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 33
------ ki vsebujejo ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 35
------ ki vsebujejo ne manj kot 50 mas. %, vendar manj kot 75 mas. % mlečnih proizvodov
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 39
------ ki vsebujejo ne manj kot 75 mas. % mlečnih proizvodov
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 41
------ ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov, ali ki vsebujejo manj kot 10 mas. % takih proizvodov
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 43
------ ki vsebujejo ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 49
------ ki vsebujejo ne manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 51
------ ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov, ali ki vsebujejo manj kot 10 mas. % takih proizvodov
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 53
------ ki vsebujejo ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 59
------ ki vsebujejo ne manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 70
---- ki ne vsebujejo škroba, glukoze, glukoznega sirupa, maltodekstrina ali maltodekstrinskega sirupa, vendar vsebujejo mlečne proizvode
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 91
---- rezanci iz sladkorne pese z dodano melaso
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2309 90 96
---- drugo
10.91.10 
Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne
2401 10 35
-- lahki zračno sušeni tobak
01.15.10 
Nepredelan tobak
2401 10 60
-- na soncu sušeni tobak orientalskega tipa
01.15.10 
Nepredelan tobak
2401 10 70
-- temni zračno sušeni tobak
01.15.10 
Nepredelan tobak
2401 10 85
-- z zračnim tokom sušeni tobak
01.15.10 
Nepredelan tobak
2401 10 95
-- drug
01.15.10 
Nepredelan tobak
2401 20 35
-- lahki zračno sušeni tobak
01.15.10 
Nepredelan tobak
2401 20 60
-- na soncu sušeni tobak orientalskega tipa
01.15.10 
Nepredelan tobak
2401 20 70
-- temni zračno sušeni tobak
01.15.10 
Nepredelan tobak
2401 20 85
-- z zračnim tokom sušeni tobak
01.15.10 
Nepredelan tobak
2401 20 95
-- drug
01.15.10 
Nepredelan tobak
2401 30 00
- Tobačni odpadki
12.00.20 
Tobačni odpadki
2402 10 00
- Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak
12.00.11 
Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
2402 20 10
-- ki vsebujejo nageljnove žbice
12.00.11 
Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
2402 20 90
-- druge
12.00.11 
Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
2402 90 00
- Drugo
12.00.11 
Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
2403 11 00
-- tobak za vodno pipo naveden v opombi 1 k podštevilkam k temu poglavju
12.00.19 
Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence
2403 19 10
--- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 500 g
12.00.19 
Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence

Page 61/234  
Top