CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinirana Nomenklatura, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
0307 29 05
--- dimljene, v lupini ali brez lupine, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja, ne drugače pripravljene
10.20.34 
Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani
0307 29 10
---- grebenaste pokrovače (Pecten maximus), zamrznjene
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 29 90
---- druge
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 31 10
--- Mytilus spp.
03.00.42 
Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni
0307 31 90
--- Perna spp.
03.00.42 
Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni
0307 39 05
--- dimljene, v lupini ali brez lupine, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja, ne drugače pripravljene
10.20.34 
Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani
0307 39 10
---- Mytilus spp.
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 39 90
---- Perna spp.
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 41 10
--- sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
03.00.42 
Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni
0307 41 92
---- Loligo spp.
03.00.42 
Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni
0307 41 99
---- drugi
03.00.42 
Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni
0307 49 05
--- dimljeni, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja, ne drugače pripravljeni
10.20.34 
Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani
0307 49 09
------ sipice (Sepiola rondeleti)
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 49 11
------ druge
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 49 18
----- druge
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 49 31
------ Loligo vulgaris
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 49 33
------ Loligo pealei
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 49 35
------ Loligo patagonica
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 49 38
------ drugi
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 49 59
----- drugi
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 49 71
---- sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 49 92
----- Loligo spp.
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 49 99
----- drugi
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 51 00
-- žive, sveže ali ohlajene
03.00.42 
Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni
0307 59 05
--- dimljene, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja, ne drugače pripravljene
10.20.34 
Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani
0307 59 10
---- zamrznjene
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 59 90
---- drugo
10.20.32 
Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 60 10
-- dimljeni, v lupini ali brez lupine, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja, ne drugače pripravljeni
10.20.34 
Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani
0307 60 90
-- drugo
01.49.23 
Polži, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, razen morskih polžev
0307 71 00
-- žive, sveže ali ohlajene
03.00.42 
Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni
0307 79 10
--- dimljene, v lupini ali brez lupine, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja, ne drugače pripravljene
10.20.34 
Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani
0307 79 30
--- navadne venerice ali druge vrste iz družine Veneridae, zamrznjene
10.20.33 
Drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 79 90
--- drugo
10.20.33 
Drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 81 00
-- živa, sveža ali ohlajena
03.00.42 
Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni
0307 89 10
--- dimljena, v lupini ali brez lupine, termično obdelana ali ne pred ali med procesom dimljenja, ne drugače pripravljena
10.20.34 
Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani
0307 89 90
--- drugo
10.20.33 
Drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni
0307 91 10
--- norveški puščičasti ligenj (Todarodes sagittatus)
03.00.42 
Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni
0307 91 90
--- drugi
03.00.42 
Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni
0307 99 10
--- dimljena, v lupini ali brez lupine, termično obdelana ali ne pred ali med procesom dimljenja, ne drugače pripravljena
10.20.34 
Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani
0307 99 11
---- Illex spp.
10.20.33 
Drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni

Page 18/234  
Top