CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinirana Nomenklatura, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
7608 20 81
--- samo iztiskane
24.42.26 
Cevi in cevni fitingi iz aluminija
7608 20 89
--- druge
24.42.26 
Cevi in cevni fitingi iz aluminija
7609 00 00
Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki)
24.42.26 
Cevi in cevni fitingi iz aluminija
7610 10 00
- Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za vrata
25.12.10 
Kovinska vrata, okna in njihovi okviri, pragovi za vrata
7610 90 10
-- mostovi in deli mostov, stolpi in predalčni stebri
25.11.23 
Druge konstrukcije in njihovi deli, iz železa, jekla ali aluminija
7610 90 90
-- drugo
25.11.23 
Druge konstrukcije in njihovi deli, iz železa, jekla ali aluminija
7611 00 00
Rezervoarji, cisterne, sodi in podobna posoda, iz aluminija, za kakršno koli snov (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s prostornino nad 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav
25.29.11 
Železni, jekleni ali aluminijasti rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode (razen za stisnjen ali utekočinjen plin), s prostornino > 300 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav
7612 10 00
- Upogljive cevaste posode (tube)
25.92.12 
Aluminijasti, sodi, pločevinke, škatle in podobne posode (razen za plin), prostornine ≤ 300 l
7612 90 20
-- pločevinke, ki se uporabljajo za pršila (aerosole)
25.92.12 
Aluminijasti, sodi, pločevinke, škatle in podobne posode (razen za plin), prostornine ≤ 300 l
7612 90 30
-- izdelano iz folije z debelino največ 0,2 mm
25.92.12 
Aluminijasti, sodi, pločevinke, škatle in podobne posode (razen za plin), prostornine ≤ 300 l
7612 90 80
-- drugo
25.92.12 
Aluminijasti, sodi, pločevinke, škatle in podobne posode (razen za plin), prostornine ≤ 300 l
7613 00 00
Aluminijasta posoda za komprimirane ali utekočinjene pline
25.29.12 
Jeklenke in druge kovinske posode za stisnjen ali utekočinjen plin
7614 10 00
- Z jeklenim jedrom
25.93.12 
Bodeča žica, iz železa ali jekla; vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz bakra ali aluminija, električno neizolirani
7614 90 00
- Drugo
25.93.12 
Bodeča žica, iz železa ali jekla; vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz bakra ali aluminija, električno neizolirani
7615 10 10
-- vliti
25.99.12 
Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija
7615 10 30
-- izdelani iz folije z debelino največ 0,2 mm
25.99.12 
Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija
7615 10 80
-- drugo
25.99.12 
Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija
7615 20 00
- Sanitarni izdelki in njihovi deli
25.99.11 
Sanitarni izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija
7616 10 00
- Žičniki, žeblji, žične sponke (razen tistih iz tarifne številke 8305), vijaki, sorniki, zatiči, matice, vijaki s kavljem, kovice, klini, razcepke, podložke in podobni izdelki
25.93.14 
Žeblji, risalni žebljički, sponke in podobni izdelki
7616 91 00
-- tkanine, rešetke, mreže in žične ograje
25.99.29 
Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n.
7616 99 10
--- vliti
25.99.29 
Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n.
7616 99 90
--- drugo
25.99.29 
Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n.
7801 10 00
- Prečiščen svinec
24.43.11 
Svinec, neobdelan
7801 91 00
-- ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad drugimi elementi
24.43.11 
Svinec, neobdelan
7801 99 10
--- za prečiščevanje, ki vsebuje 0,02 mas. % ali več srebra (surovi svinec)
24.43.11 
Svinec, neobdelan
7801 99 90
--- drugo
24.43.11 
Svinec, neobdelan
7802 00 00
Svinčeni odpadki in ostanki
38.11.58 
Nenevarni kovinski odpadki
7804 11 00
-- pločevine, trakovi in folije, debeline do vključno 0,20 mm (brez kakršne koli podlage)
24.43.21 
Svinčene plošče, pločevina, trak in folije; svinčev prah in luske
7804 19 00
-- drugo
24.43.21 
Svinčene plošče, pločevina, trak in folije; svinčev prah in luske
7804 20 00
- Prah in luskine
24.43.21 
Svinčene plošče, pločevina, trak in folije; svinčev prah in luske
7806 00 10
- Kontejnerji s svinčeno prevleko proti radiacijam, za transport ali shranjevanje radioaktivnih snovi (Euratom)
25.99.29 
Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n.
7806 00 80
- Drugo
25.99.29 
Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n.
7901 11 00
-- ki vsebuje 99,99 mas. % cinka ali več
24.43.12 
Cink, neobdelan
7901 12 10
--- ki vsebuje 99,95 mas. % ali več, vendar manj kot 99,99 mas. % cinka
24.43.12 
Cink, neobdelan
7901 12 30
--- ki vsebuje 98,5 mas. % ali več, vendar manj kot 99,95 mas. % cinka
24.43.12 
Cink, neobdelan
7901 12 90
--- ki vsebujejo 97,5 mas. % ali več, vendar manj kot 98,5 mas. % cinka
24.43.12 
Cink, neobdelan
7901 20 00
- Cinkove zlitine
24.43.12 
Cink, neobdelan
7902 00 00
Cinkovi odpadki in ostanki
38.11.58 
Nenevarni kovinski odpadki
7903 10 00
- Cinkov prah
24.43.22 
Cinkov prah in luske
7903 90 00
- Drugo
24.43.22 
Cinkov prah in luske

Page 174/234  
Top