CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Nomenclatură Combinată, 2014 (NC 2014)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate mai mic de 10 % din greutate
10.92.10 
Alimente preparate pentru animalele de companie
2309 10 33
----- Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 10 % din greutate și mai mic de 50 %
10.92.10 
Alimente preparate pentru animalele de companie
2309 10 39
----- Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 50 %
10.92.10 
Alimente preparate pentru animalele de companie
2309 10 51
----- Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate mai mic de 10 % din greutate
10.92.10 
Alimente preparate pentru animalele de companie
2309 10 53
----- Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 10 % din greutate și mai mic de 50 %
10.92.10 
Alimente preparate pentru animalele de companie
2309 10 59
----- Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 50 %
10.92.10 
Alimente preparate pentru animalele de companie
2309 10 70
--- Care nu conțin amidon sau fecule, glucoză sau sirop de glucoză, maltodextrine sau sirop de maltodextrine și care conțin produse lactate
10.92.10 
Alimente preparate pentru animalele de companie
2309 10 90
-- Altele
10.92.10 
Alimente preparate pentru animalele de companie
2309 90 10
-- Produse numite „solubile” din pește sau din mamifere marine
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 20
-- Produse prevăzute la nota complementară 5 de la prezentul capitol
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 31
------ Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate mai mic de 10 % din greutate
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 33
------ Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 10 % din greutate și mai mic de 50 %
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 35
------ Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 50 % din greutate și mai mic de 75 %
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 39
------ Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 75 % din greutate
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 41
------ Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate mai mic de 10 % din greutate
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 43
------ Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 10 % din greutate și mai mic de 50 %
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 49
------ Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 50 % din greutate
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 51
------ Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate mai mic de 10 % din greutate
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 53
------ Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 10 % din greutate și mai mic de 50 %
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 59
------ Cu un conținut de produse lactate egal sau mai mare de 50 % din greutate
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 70
---- Care nu conțin amidon sau fecule, glucoză sau sirop de glucoză, maltodextrine sau sirop de maltodextrine și care conțin produse lactate
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 91
---- Pulpă de sfeclă de zahăr cu adaos de melasă
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2309 90 96
---- Altele
10.91.10 
Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă
2401 10 35
-- Tutunuri uscate cu aer cald (light air cured)
01.15.10 
Tutun neprelucrat
2401 10 60
-- Tutunuri de tip oriental uscate la soare (sun cured)
01.15.10 
Tutun neprelucrat
2401 10 70
-- Tutunuri uscate cu fum rece (dark air cured)
01.15.10 
Tutun neprelucrat
2401 10 85
-- Tutunuri uscate cu fum (flue cured)
01.15.10 
Tutun neprelucrat
2401 10 95
-- Altele
01.15.10 
Tutun neprelucrat
2401 20 35
-- Tutunuri uscate cu aer cald (light air cured)
01.15.10 
Tutun neprelucrat
2401 20 60
-- Tutunuri de tip oriental uscate la soare (sun cured)
01.15.10 
Tutun neprelucrat
2401 20 70
-- Tutunuri uscate cu fum rece (dark air cured)
01.15.10 
Tutun neprelucrat
2401 20 85
-- Tutunuri uscate cu fum (flue cured)
01.15.10 
Tutun neprelucrat
2401 20 95
-- Altele
01.15.10 
Tutun neprelucrat
2401 30 00
- Deșeuri de tutun
12.00.20 
Deșeuri de tutun
2402 10 00
- Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) și trabucuri, care conțin tutun
12.00.11 
Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun
2402 20 10
-- Care conțin cuișoare
12.00.11 
Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun
2402 20 90
-- Altele
12.00.11 
Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun
2402 90 00
- Altele
12.00.11 
Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun
2403 11 00
-- Tutun pentru pipă cu apă menționat la nota 1 de subpoziții a capitolului
12.00.19 
Alte tutunuri și înlocuitori de tutun prelucrați; tutunuri omogenizate sau reconstituite; extracte și esențe de tutun
2403 19 10
--- În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 500 g
12.00.19 
Alte tutunuri și înlocuitori de tutun prelucrați; tutunuri omogenizate sau reconstituite; extracte și esențe de tutun

Page 61/234  
Top