CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Nomenklatura Scalona, 2014 (NS 2014)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy
10.92.10 
Gotowa karma dla zwierząt domowych
2309 10 33
----- Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych
10.92.10 
Gotowa karma dla zwierząt domowych
2309 10 39
----- Zawierająca nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych
10.92.10 
Gotowa karma dla zwierząt domowych
2309 10 51
----- Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy
10.92.10 
Gotowa karma dla zwierząt domowych
2309 10 53
----- Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych
10.92.10 
Gotowa karma dla zwierząt domowych
2309 10 59
----- Zawierająca nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych
10.92.10 
Gotowa karma dla zwierząt domowych
2309 10 70
--- Niezawierająca skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierająca produkty mleczne
10.92.10 
Gotowa karma dla zwierząt domowych
2309 10 90
-- Pozostała
10.92.10 
Gotowa karma dla zwierząt domowych
2309 90 10
-- Roztwory z ryb lub ssaków morskich
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 20
-- Produkty określone w uwadze dodatkowej 5 do niniejszego działu
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 31
------ Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 33
------ Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 35
------ Zawierające nie mniej niż 50 % masy, ale mniej niż 75 % masy, produktów mlecznych
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 39
------ Zawierające nie mniej niż 75 % masy produktów mlecznych
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 41
------ Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 43
------ Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 49
------ Zawierające nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 51
------ Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 53
------ Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 59
------ Zawierające nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 70
---- Niezawierające skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierające produkty mleczne
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 91
---- Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2309 90 96
---- Pozostałe
10.91.10 
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
2401 10 35
-- Tytoń suszony powietrzem na jasny
01.15.10 
Tytoń nieprzetworzony
2401 10 60
-- Tytoń typu Oriental suszony na słońcu
01.15.10 
Tytoń nieprzetworzony
2401 10 70
-- Tytoń suszony powietrzem na ciemny
01.15.10 
Tytoń nieprzetworzony
2401 10 85
-- Tytoń suszony ogniowo-rurowo
01.15.10 
Tytoń nieprzetworzony
2401 10 95
-- Pozostały
01.15.10 
Tytoń nieprzetworzony
2401 20 35
-- Tytoń suszony powietrzem na jasny
01.15.10 
Tytoń nieprzetworzony
2401 20 60
-- Tytoń typu Oriental suszony na słońcu
01.15.10 
Tytoń nieprzetworzony
2401 20 70
-- Tytoń suszony powietrzem na ciemny
01.15.10 
Tytoń nieprzetworzony
2401 20 85
-- Tytoń suszony ogniowo-rurowo
01.15.10 
Tytoń nieprzetworzony
2401 20 95
-- Pozostały
01.15.10 
Tytoń nieprzetworzony
2401 30 00
- Odpady tytoniu
12.00.20 
Odpady tytoniowe
2402 10 00
- Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń
12.00.11 
Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu
2402 20 10
-- Zawierające goździki
12.00.11 
Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu
2402 20 90
-- Pozostałe
12.00.11 
Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu
2402 90 00
- Pozostałe
12.00.11 
Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu
2403 11 00
-- Tytoń do fajek wodnych wymieniony w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu
12.00.19 
Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe
2403 19 10
--- W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g
12.00.19 
Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe

Page 61/234  
Top