CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Nomenklatura Scalona, 2014 (NS 2014)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
0307 29 05
--- Wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; nieprzygotowane inaczej
10.20.34 
Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
0307 29 10
---- Muszle św. Jakuba (Pecten maximus), zamrożone
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 29 90
---- Pozostałe
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 31 10
--- Mytilus spp.
03.00.42 
Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych
0307 31 90
--- Perna spp.
03.00.42 
Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych
0307 39 05
--- Wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; nieprzygotowane inaczej
10.20.34 
Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
0307 39 10
---- Mytilus spp.
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 39 90
---- Perna spp.
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 41 10
--- Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
03.00.42 
Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych
0307 41 92
---- Loligo spp.
03.00.42 
Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych
0307 41 99
---- Pozostałe
03.00.42 
Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych
0307 49 05
--- Wędzone, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; nieprzygotowane inaczej
10.20.34 
Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
0307 49 09
------ Mątwa mniejsza (Sepiola rondeleti)
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 49 11
------ Pozostałe
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 49 18
----- Pozostałe
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 49 31
------ Loligo vulgaris
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 49 33
------ Loligo pealei
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 49 35
------ Loligo patagonica
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 49 38
------ Pozostałe
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 49 59
----- Pozostałe
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 49 71
---- Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 49 92
----- Loligo spp.
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 49 99
----- Pozostałe
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 51 00
-- Żywe, świeże lub schłodzone
03.00.42 
Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych
0307 59 05
--- Wędzone, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; nieprzygotowane inaczej
10.20.34 
Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
0307 59 10
---- Zamrożone
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 59 90
---- Pozostałe
10.20.32 
Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 60 10
-- Wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; nieprzygotowane inaczej
10.20.34 
Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
0307 60 90
-- Pozostałe
01.49.23 
Ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich
0307 71 00
-- Żywe, świeże lub schłodzone
03.00.42 
Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych
0307 79 10
--- Wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; nieprzygotowane inaczej
10.20.34 
Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
0307 79 30
--- Wenus pozbawiona skorupy lub pozostałe gatunki z rodziny Veneridae, zamrożone
10.20.33 
Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 79 90
--- Pozostałe
10.20.33 
Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 81 00
-- Żywe, świeże lub schłodzone
03.00.42 
Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych
0307 89 10
--- Wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; nieprzygotowane inaczej
10.20.34 
Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
0307 89 90
--- Pozostałe
10.20.33 
Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
0307 91 10
--- Kalmar europejski (Todarodes sagittatus)
03.00.42 
Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych
0307 91 90
--- Pozostałe
03.00.42 
Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych
0307 99 10
--- Wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; nieprzygotowane inaczej
10.20.34 
Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
0307 99 11
---- Illex spp.
10.20.33 
Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

Page 18/234  
Top