CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Nomenklatura Scalona, 2014 (NS 2014)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
8201 60 00
- Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do pielęgnacji drzew i podobne nożyce dwuręczne
25.73.10 
Narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
8201 90 00
- Pozostałe narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
25.73.10 
Narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
8202 10 00
- Piły ręczne
25.73.20 
Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
8202 20 00
- Brzeszczoty do pił taśmowych
25.73.20 
Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
8202 31 00
-- Z częścią roboczą ze stali
25.73.20 
Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
8202 39 00
-- Pozostałe, włączając części
25.73.20 
Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
8202 40 00
- Brzeszczoty do pił łańcuchowych
25.73.20 
Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
8202 91 00
-- Brzeszczoty proste, do metalu
25.73.20 
Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
8202 99 20
--- Do metalu
25.73.20 
Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
8202 99 80
--- Do pozostałych materiałów
25.73.20 
Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju
8203 10 00
- Pilniki, tarniki i podobne narzędzia
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8203 20 00
- Szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety i podobne narzędzia
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8203 30 00
- Nożyce do cięcia metalu i podobne narzędzia
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8203 40 00
- Obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8204 11 00
-- Nienastawne
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8204 12 00
-- Nastawne
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8204 20 00
- Wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 10 00
- Narzędzia do wiercenia, wykonywania gwintów zewnętrznych i wewnętrznych
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 20 00
- Młotki i młoty kowalskie
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 30 00
- Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 40 00
- Wkrętaki
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 51 00
-- Narzędzia gospodarstwa domowego
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 59 10
--- Narzędzia kamieniarskie, formierskie, murarskie, sztukatorskie, do cementowania, tynkarskie i malarskie
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 59 80
--- Pozostałe
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 60 00
- Lampy lutownicze
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 70 00
- Imadła, zaciski i temu podobne
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 90 10
-- Kowadła; kuźnie przenośne; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8205 90 90
-- Zestawy artykułów objętych dwiema lub więcej podpozycji niniejszą pozycją
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8206 00 00
Narzędzia z dwóch lub więcej pozycji od 8202 do 8205, pakowane w zestawy do sprzedaży
25.73.30 
Pozostałe narzędzia
8207 13 00
-- Z częścią roboczą z cermetali
25.73.60 
Pozostałe narzędzia ręczne
8207 19 10
--- Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych
25.73.60 
Pozostałe narzędzia ręczne
8207 19 90
--- Pozostałe
25.73.60 
Pozostałe narzędzia ręczne
8207 20 10
-- Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych
25.73.60 
Pozostałe narzędzia ręczne
8207 20 90
-- Z częścią roboczą z pozostałych materiałów
25.73.60 
Pozostałe narzędzia ręczne
8207 30 10
-- Do metalu
25.73.60 
Pozostałe narzędzia ręczne
8207 30 90
-- Pozostałe
25.73.60 
Pozostałe narzędzia ręczne
8207 40 10
--- Narzędzia do gwintowania otworów
25.73.40 
Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek
8207 40 30
--- Narzędzia do gwintowania wałków
25.73.40 
Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek
8207 40 90
-- Pozostałe
25.73.40 
Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek
8207 50 10
-- Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych
25.73.40 
Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek

Page 177/234  
Top