CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Nomenklatura Scalona, 2014 (NS 2014)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
6003 10 00
- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6003 20 00
- Z bawełny
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6003 30 10
-- Koronka raszlowa
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6003 30 90
-- Pozostałe
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6003 40 00
- Z włókien sztucznych
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6003 90 00
- Pozostałe
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6004 10 00
- Zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej, ale niezawierające nitki gumowej
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6004 90 00
- Pozostałe
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 21 00
-- Niebielone lub bielone
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 22 00
-- Barwione
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 23 00
-- Z przędz o różnych barwach
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 24 00
-- Zadrukowane
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 31 10
--- Na zasłony, włączając na firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 31 50
--- Koronki raszlowe, inne niż na zasłony lub firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 31 90
--- Pozostałe
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 32 10
--- Na zasłony, włączając na firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 32 50
--- Koronki raszlowe, inne niż na zasłony lub firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 32 90
--- Pozostałe
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 33 10
--- Na zasłony, włączając na firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 33 50
--- Koronki raszlowe, inne niż na zasłony lub firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 33 90
--- Pozostałe
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 34 10
--- Na zasłony, włączając na firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 34 50
--- Koronki raszlowe, inne niż na zasłony lub firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 34 90
--- Pozostałe
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 41 00
-- Niebielone lub bielone
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 42 00
-- Barwione
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 43 00
-- Z przędz o różnych barwach
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 44 00
-- Zadrukowane
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 90 10
-- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6005 90 90
-- Pozostałe
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6006 10 00
- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6006 21 00
-- Niebielone lub bielone
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6006 22 00
-- Barwione
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6006 23 00
-- Z przędz o różnych barwach
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6006 24 00
-- Zadrukowane
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6006 31 10
--- Na zasłony, włączając na firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6006 31 90
--- Pozostałe
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6006 32 10
--- Na zasłony, włączając na firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6006 32 90
--- Pozostałe
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
6006 33 10
--- Na zasłony, włączając na firanki
13.91.19 
Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi

Page 135/234  
Top