CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Nomenklatura Scalona, 2014 (NS 2014)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
4403 92 10
--- Kłody tartaczne
02.20.12 
Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
4403 92 90
--- Pozostałe
02.20.12 
Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
4403 99 10
--- Z topoli
02.20.12 
Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
4403 99 30
--- Z eukaliptusa
02.20.12 
Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
4403 99 51
---- Kłody tartaczne
02.20.12 
Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
4403 99 59
---- Pozostałe
02.20.12 
Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
4403 99 95
--- Pozostałe
02.20.12 
Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
4404 10 00
- Iglaste
16.10.39 
Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
4404 20 00
- Liściaste
16.10.39 
Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
4405 00 00
Wełna drzewna; mączka drzewna
16.10.22 
Wełna drzewna; mączka drzewna
4406 10 00
- Nieimpregnowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4406 90 00
- Pozostałe
16.10.32 
Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane
4407 10 15
-- Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 10 31
---- Świerkowe z gatunku Picea abies Karst. lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 10 33
---- Sosnowe z gatunku Pinus sylvestris L.
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 10 38
---- Pozostałe
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 10 91
---- Świerkowe z gatunku Picea abies Karst. lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 10 93
---- Sosnowe z gatunku Pinus sylvestris L.
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 10 98
---- Pozostałe
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 21 10
--- Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 21 91
---- Strugane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 21 99
---- Pozostałe
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 22 10
--- Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 22 91
---- Strugane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 22 99
---- Pozostałe
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 25 10
--- Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 25 30
---- Strugane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 25 50
---- Szlifowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 25 90
---- Pozostałe
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 26 10
--- Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 26 30
---- Strugane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 26 50
---- Szlifowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 26 90
---- Pozostałe
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 27 10
--- Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 27 91
---- Strugane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 27 99
---- Pozostałe
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 28 10
--- Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 28 91
---- Strugane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 28 99
---- Pozostałe
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane
4407 29 15
--- Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane
16.10.10 
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane

Page 108/234  
Top