CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: CN_2014 (not translated)
Target classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
10.92.10 
Fôrvarer til kjæledyr
2309 10 33
10.92.10 
Fôrvarer til kjæledyr
2309 10 39
10.92.10 
Fôrvarer til kjæledyr
2309 10 51
10.92.10 
Fôrvarer til kjæledyr
2309 10 53
10.92.10 
Fôrvarer til kjæledyr
2309 10 59
10.92.10 
Fôrvarer til kjæledyr
2309 10 70
10.92.10 
Fôrvarer til kjæledyr
2309 10 90
10.92.10 
Fôrvarer til kjæledyr
2309 90 10
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 20
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 31
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 33
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 35
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 39
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 41
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 43
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 49
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 51
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 53
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 59
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 70
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 91
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2309 90 96
10.91.10 
Fôrvarer til husdyrhold, unntatt mel og pelleter av luserne
2401 10 35
01.15.10 
Råtobakk
2401 10 60
01.15.10 
Råtobakk
2401 10 70
01.15.10 
Råtobakk
2401 10 85
01.15.10 
Råtobakk
2401 10 95
01.15.10 
Råtobakk
2401 20 35
01.15.10 
Råtobakk
2401 20 60
01.15.10 
Råtobakk
2401 20 70
01.15.10 
Råtobakk
2401 20 85
01.15.10 
Råtobakk
2401 20 95
01.15.10 
Råtobakk
2401 30 00
12.00.20 
Avfall av tobakk
2402 10 00
12.00.11 
Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakk eller tobakkerstatninger
2402 20 10
12.00.11 
Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakk eller tobakkerstatninger
2402 20 90
12.00.11 
Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakk eller tobakkerstatninger
2402 90 00
12.00.11 
Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakk eller tobakkerstatninger
2403 11 00
12.00.19 
Annen bearbeidet tobakk samt andre varer framstilt av tobakkerstatninger, «homogenisert» eller «rekonstituert» tobakk, tobakkekstrakter og tobakkessenser
2403 19 10
12.00.19 
Annen bearbeidet tobakk samt andre varer framstilt av tobakkerstatninger, «homogenisert» eller «rekonstituert» tobakk, tobakkekstrakter og tobakkessenser

Page 61/234  
Top