CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: CN_2014 (not translated)
Target classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
9405 40 95
27.40.39 
Andre lamper og annet belysningsutstyr ikke nevnt annet sted
9405 40 99
27.40.39 
Andre lamper og annet belysningsutstyr ikke nevnt annet sted
9405 50 00
27.40.23 
Ikke-elektriske lamper og ikke-elektrisk belysningsutstyr
9405 60 20
27.40.24 
Lysskilt, navneplater med lys og lignende
9405 60 80
27.40.24 
Lysskilt, navneplater med lys og lignende
9405 91 10
23.19.24 
Glassdeler til lamper og belysningsutstyr, lysskilt, navneskilt og lignende
9405 91 90
23.19.24 
Glassdeler til lamper og belysningsutstyr, lysskilt, navneskilt og lignende
9405 92 00
22.29.24 
Deler av plast til lamper og annet belysningsutstyr, navneskilt med lys og lignende av plast, ikke nevnt annet sted
9405 99 00
27.40.42 
Deler til lamper og belysningsutstyr
9406 00 11
16.23.20 
Prefabrikkerte bygninger av tre
9406 00 20
16.23.20 
Prefabrikkerte bygninger av tre
9406 00 31
25.11.10 
Prefabrikkerte bygninger av metall
9406 00 38
25.11.10 
Prefabrikkerte bygninger av metall
9406 00 80
23.61.20 
Prefabrikkerte bygninger av betong
9503 00 10
32.40.31 
Lekekjøretøyer for barn, dukkevogner
9503 00 21
32.40.11 
Dukker som utelukkende forestiller mennesker
9503 00 29
32.40.13 
Deler og tilbehør til dukker som forestiller mennesker
9503 00 30
32.40.20 
Leketog og tilbehør, andre miniatyrmodeller eller byggesett og byggeleker
9503 00 35
32.40.20 
Leketog og tilbehør, andre miniatyrmodeller eller byggesett og byggeleker
9503 00 39
32.40.20 
Leketog og tilbehør, andre miniatyrmodeller eller byggesett og byggeleker
9503 00 41
32.40.12 
Leker som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger
9503 00 49
32.40.12 
Leker som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger
9503 00 55
32.40.39 
Spill og leker ikke nevnt annet sted
9503 00 61
32.40.32 
Puslespill
9503 00 69
32.40.32 
Puslespill
9503 00 70
32.40.39 
Spill og leker ikke nevnt annet sted
9503 00 75
32.40.39 
Spill og leker ikke nevnt annet sted
9503 00 79
32.40.39 
Spill og leker ikke nevnt annet sted
9503 00 81
32.40.39 
Spill og leker ikke nevnt annet sted
9503 00 85
32.40.39 
Spill og leker ikke nevnt annet sted
9503 00 95
32.40.39 
Spill og leker ikke nevnt annet sted
9503 00 99
32.40.39 
Spill og leker ikke nevnt annet sted
9504 20 00
32.40.42 
Artikler og tilbehør til biljardspill, spilleautomater, bord- og selskapsspill, andre spill som virker ved hjelp av mynter eller sjetonger
9504 30 10
32.40.42 
Artikler og tilbehør til biljardspill, spilleautomater, bord- og selskapsspill, andre spill som virker ved hjelp av mynter eller sjetonger
9504 30 20
32.40.42 
Artikler og tilbehør til biljardspill, spilleautomater, bord- og selskapsspill, andre spill som virker ved hjelp av mynter eller sjetonger
9504 30 90
32.40.42 
Artikler og tilbehør til biljardspill, spilleautomater, bord- og selskapsspill, andre spill som virker ved hjelp av mynter eller sjetonger
9504 40 00
32.40.41 
Spillkort
9504 50 00
26.40.60 
Spillkonsoller (av det slag som brukes sammen med en fjernsynsmottaker eller som inneholder en skjerm) og andre ferdighets- eller tilfeldighetsspill med en elektronisk skjerm
9504 90 10
32.40.42 
Artikler og tilbehør til biljardspill, spilleautomater, bord- og selskapsspill, andre spill som virker ved hjelp av mynter eller sjetonger
9504 90 80
28.99.39 
Utskytingsutstyr for luftfartøyer, innbremsingsutstyr eller lignende, dekkbalanseringsutstyr samt spesialmaskiner ikke nevnt annet sted

Page 231/234  
Top