CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: CN_2014 (not translated)
Target classification: Den europeiske unions produktgruppering etter næring, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
6003 10 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6003 20 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6003 30 10
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6003 30 90
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6003 40 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6003 90 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6004 10 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6004 90 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 21 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 22 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 23 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 24 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 31 10
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 31 50
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 31 90
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 32 10
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 32 50
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 32 90
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 33 10
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 33 50
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 33 90
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 34 10
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 34 50
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 34 90
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 41 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 42 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 43 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 44 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 90 10
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6005 90 90
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6006 10 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6006 21 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6006 22 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6006 23 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6006 24 00
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6006 31 10
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6006 31 90
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6006 32 10
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6006 32 90
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje
6006 33 10
13.91.19 
Andre stoffer av trikotasje, herunder pelsimitasjoner av trikotasje

Page 135/234  
Top