CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Gecombineerde Nomenclatuur, 2014 (GN 2014)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
10.92.10 
Bereide voeders voor huisdieren
2309 10 33
----- met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten
10.92.10 
Bereide voeders voor huisdieren
2309 10 39
----- met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten
10.92.10 
Bereide voeders voor huisdieren
2309 10 51
----- geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
10.92.10 
Bereide voeders voor huisdieren
2309 10 53
----- met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten
10.92.10 
Bereide voeders voor huisdieren
2309 10 59
----- met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten
10.92.10 
Bereide voeders voor huisdieren
2309 10 70
--- geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten bevattend
10.92.10 
Bereide voeders voor huisdieren
2309 10 90
-- andere
10.92.10 
Bereide voeders voor huisdieren
2309 90 10
-- visperswater en perswater van zeezoogdieren („solubles”)
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 20
-- producten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 5 op dit hoofdstuk
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 31
------ geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 33
------ met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 35
------ met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer doch minder dan 75 gewichtspercenten
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 39
------ met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer gewichtspercenten
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 41
------ geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 43
------ met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 49
------ met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 51
------ geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 53
------ met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 59
------ met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 70
---- geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten bevattend
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 91
---- bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2309 90 96
---- andere
10.91.10 
Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets
2401 10 35
-- „light-air-cured”
01.15.10 
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
2401 10 60
-- van de soort Oriënt, „sun-cured”
01.15.10 
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
2401 10 70
-- „dark-air-cured”
01.15.10 
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
2401 10 85
-- „flue-cured”
01.15.10 
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
2401 10 95
-- andere
01.15.10 
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
2401 20 35
-- „light-air-cured”
01.15.10 
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
2401 20 60
-- van de soort Oriënt, „sun-cured”
01.15.10 
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
2401 20 70
-- „dark-air-cured”
01.15.10 
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
2401 20 85
-- „flue-cured”
01.15.10 
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
2401 20 95
-- andere
01.15.10 
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak
2401 30 00
- afvallen van tabak
12.00.20 
Afvallen van tabak
2402 10 00
- sigaren en cigarillo's, tabak bevattend
12.00.11 
Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten
2402 20 10
-- kruidnagels bevattend
12.00.11 
Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten
2402 20 90
-- andere
12.00.11 
Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten
2402 90 00
- andere
12.00.11 
Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten
2403 11 00
-- waterpijptabak bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk
12.00.19 
Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen
2403 19 10
--- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 g
12.00.19 
Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen

Page 61/234  
Top