CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Gecombineerde Nomenclatuur, 2014 (GN 2014)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
9405 40 95
---- van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen
27.40.39 
Andere verlichtingstoestellen, n.e.g.
9405 40 99
---- andere
27.40.39 
Andere verlichtingstoestellen, n.e.g.
9405 50 00
- niet-elektrische verlichtingstoestellen
27.40.23 
Niet-elektrische verlichtingstoestellen
9405 60 20
-- van kunststof
27.40.24 
Lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen
9405 60 80
-- van andere stoffen
27.40.24 
Lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen
9405 91 10
--- uitrustingsstukken voor elektrische verlichtingsartikelen (andere dan die van zoeklichten en schijnwerpers)
23.19.24 
Delen van verlichtingstoestellen, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke, van glas
9405 91 90
--- andere
23.19.24 
Delen van verlichtingstoestellen, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke, van glas
9405 92 00
-- van kunststof
22.29.24 
Delen, n.e.g., van verlichtingstoestellen, lichtreclames en dergelijke artikelen, van kunststof
9405 99 00
-- andere
27.40.42 
Delen van verlichtingstoestellen
9406 00 11
- mobiele bungalows
16.23.20 
Geprefabriceerde houten bouwwerken
9406 00 20
-- van hout
16.23.20 
Geprefabriceerde houten bouwwerken
9406 00 31
--- broeikassen
25.11.10 
Geprefabriceerde bouwwerken van metaal
9406 00 38
--- andere
25.11.10 
Geprefabriceerde bouwwerken van metaal
9406 00 80
-- van andere stoffen
23.61.20 
Geprefabriceerde bouwwerken van beton
9503 00 10
- driewielers, autopeds, pedaalauto's en dergelijk speelgoed op wielen; poppenwagens
32.40.31 
Speelgoed op wielen, waarop of waarin door kinderen wordt gereden; poppenwagens
9503 00 21
-- poppen, zijnde nabootsingen van de mens
32.40.11 
Poppen, zijnde nabootsingen van de mens
9503 00 29
-- delen en toebehoren
32.40.13 
Delen en toebehoren van poppen, zijnde nabootsingen van de mens
9503 00 30
- elektrische treinen, daaronder begrepen rails, signalen en ander toebehoren; zelfbouwmodellen op schaal, ook indien bewegend
32.40.20 
Speelgoedtreinen en toebehoren daarvoor; andere modellen op schaal; bouwdozen en constructiespeelgoed
9503 00 35
-- van kunststof
32.40.20 
Speelgoedtreinen en toebehoren daarvoor; andere modellen op schaal; bouwdozen en constructiespeelgoed
9503 00 39
-- van andere stoffen
32.40.20 
Speelgoedtreinen en toebehoren daarvoor; andere modellen op schaal; bouwdozen en constructiespeelgoed
9503 00 41
-- opgevuld
32.40.12 
Speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens
9503 00 49
-- ander
32.40.12 
Speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens
9503 00 55
- speelgoedmuziekinstrumenten en -apparaten
32.40.39 
Spellen en speelgoed, n.e.g.
9503 00 61
-- van hout
32.40.32 
Puzzels
9503 00 69
-- andere
32.40.32 
Puzzels
9503 00 70
- ander speelgoed, aangeboden in assortimenten of in stellen
32.40.39 
Spellen en speelgoed, n.e.g.
9503 00 75
-- van kunststof
32.40.39 
Spellen en speelgoed, n.e.g.
9503 00 79
-- van andere stoffen
32.40.39 
Spellen en speelgoed, n.e.g.
9503 00 81
-- speelgoedwapens
32.40.39 
Spellen en speelgoed, n.e.g.
9503 00 85
-- miniatuurmodellen, vervaardigd door vormgieten, van metaal
32.40.39 
Spellen en speelgoed, n.e.g.
9503 00 95
--- van kunststof
32.40.39 
Spellen en speelgoed, n.e.g.
9503 00 99
--- ander
32.40.39 
Spellen en speelgoed, n.e.g.
9504 20 00
- biljarten van alle soorten, alsmede toebehoren daarvoor
32.40.42 
Biljarten, alsmede toebehoren daarvoor; artikelen voor gezelschapsspellen; andere spellen, werkende op munten of penningen
9504 30 10
-- spellen met beeldscherm
32.40.42 
Biljarten, alsmede toebehoren daarvoor; artikelen voor gezelschapsspellen; andere spellen, werkende op munten of penningen
9504 30 20
-- andere spellen
32.40.42 
Biljarten, alsmede toebehoren daarvoor; artikelen voor gezelschapsspellen; andere spellen, werkende op munten of penningen
9504 30 90
-- delen
32.40.42 
Biljarten, alsmede toebehoren daarvoor; artikelen voor gezelschapsspellen; andere spellen, werkende op munten of penningen
9504 40 00
- speelkaarten
32.40.41 
Speelkaarten
9504 50 00
- consoles en machines voor videospellen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 950430
26.40.60 
Videospelletjesapparaten waarbij een televisieontvanger als beeldscherm wordt gebruikt of met een ingebouwd beeldscherm, en andere vaardigheids- of geluksspelen met een elektronisch beeldscherm
9504 90 10
-- elektrische autobanen, voor het houden van wedstrijden
32.40.42 
Biljarten, alsmede toebehoren daarvoor; artikelen voor gezelschapsspellen; andere spellen, werkende op munten of penningen
9504 90 80
-- andere
28.99.39 
Lanceertoestellen en deklandingstoestellen voor luchtvaartuigen en soortgelijke uitrustingen; apparatuur voor het uitbalanceren van banden; machines voor speciale doeleinden, n.e.g.

Page 231/234  
Top