CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Gecombineerde Nomenclatuur, 2014 (GN 2014)
Target classification: Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
0307 29 05
--- gerookt, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt, niet op andere wijze bereid
10.20.34 
Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, op andere wijze bereid of verduurzaamd
0307 29 10
---- jakobsschelpen (Pecten maximus), bevroren
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 29 90
---- andere
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 31 10
--- van het geslacht Mytilus
03.00.42 
Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld
0307 31 90
--- van het geslacht Perna
03.00.42 
Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld
0307 39 05
--- gerookt, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt, niet op andere wijze bereid
10.20.34 
Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, op andere wijze bereid of verduurzaamd
0307 39 10
---- van het geslacht Mytilus
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 39 90
---- van het geslacht Perna
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 41 10
--- inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
03.00.42 
Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld
0307 41 92
---- van het geslacht Loligo
03.00.42 
Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld
0307 41 99
---- andere
03.00.42 
Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld
0307 49 05
--- gerookt, ook indien voor of tijdens het roken gekookt, niet op andere wijze bereid
10.20.34 
Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, op andere wijze bereid of verduurzaamd
0307 49 09
------ kleine zeekat (Sepiola rondeleti)
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 49 11
------ andere
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 49 18
----- andere
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 49 31
------ van de soort Loligo vulgaris
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 49 33
------ van de soort Loligo pealei
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 49 35
------ van de soort Loligo patagonica
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 49 38
------ andere
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 49 59
----- andere
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 49 71
---- inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 49 92
----- van het geslacht Loligo
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 49 99
----- andere
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 51 00
-- levend, vers of gekoeld
03.00.42 
Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld
0307 59 05
--- gerookt, ook indien voor of tijdens het roken gekookt, niet op andere wijze bereid
10.20.34 
Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, op andere wijze bereid of verduurzaamd
0307 59 10
---- bevroren
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 59 90
---- andere
10.20.32 
Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 60 10
-- gerookt, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt, niet op andere wijze bereid
10.20.34 
Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, op andere wijze bereid of verduurzaamd
0307 60 90
-- andere
01.49.23 
Eetbare slakken, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, andere dan zeeslakken
0307 71 00
-- levend, vers of gekoeld
03.00.42 
Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld
0307 79 10
--- gerookt, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt, niet op andere wijze bereid
10.20.34 
Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, op andere wijze bereid of verduurzaamd
0307 79 30
--- tapijtschelp of andere soorten van de familie „Veneridae”, bevroren
10.20.33 
Andere ongewervelde waterdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 79 90
--- andere
10.20.33 
Andere ongewervelde waterdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 81 00
-- levend, vers of gekoeld
03.00.42 
Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld
0307 89 10
--- gerookt, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt, niet op andere wijze bereid
10.20.34 
Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, op andere wijze bereid of verduurzaamd
0307 89 90
--- andere
10.20.33 
Andere ongewervelde waterdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt
0307 91 10
--- grote pijlinktvis (Todarodes sagittatus)
03.00.42 
Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld
0307 91 90
--- andere
03.00.42 
Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld
0307 99 10
--- gerookt, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt, niet op andere wijze bereid
10.20.34 
Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, op andere wijze bereid of verduurzaamd
0307 99 11
---- van het geslacht Illex
10.20.33 
Andere ongewervelde waterdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt

Page 18/234  
Top