CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Nomenklatura Magħquda, 2014 (NM 2014)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Prodotti skond l-Attività fil-Komunità Ewropea, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2939 44 00
-- Norefedrina u l-imluħa tagħha
21.10.53 
Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn
2939 49 00
-- Oħrajn
21.10.53 
Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn
2939 51 00
-- Fenetillina u l-melħ tagħha
21.10.53 
Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn
2939 59 00
-- Oħrajn
21.10.53 
Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn
2939 61 00
-- Ergometrina (INN) u l-melħ tagħha
21.10.53 
Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn
2939 62 00
-- Ergotamina (INN) u l-melħ tagħha
21.10.53 
Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn
2939 63 00
-- Aċtu liserġiku u l-melħ tiegħu
21.10.53 
Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn
2939 69 00
-- Oħrajn
21.10.53 
Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn
2939 91 00
-- Kokaina, ekgonina, levometamfetamina, metamfetamina (INN), rakemat ta’ metamfetamina; melħ, esteri u derivattivi oħrajn tagħhom
21.10.53 
Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn
2939 99 00
-- Oħrajn
21.10.53 
Glikosidi, alkalojdi veġetali, il-melħat, eteri u esteri tagħhom u derivattivi oħrajn
2940 00 00
Zokkrijiet, kimikament puri, ħlief sukrows, lattosju, maltosju, glukows u fruktows; eteri taz-zokkor, aċetali taz-zokkor u esteri taz-zokkor, u l-melħ tagħhom, ħlief prodotti ta’ titlu 2937, 2938 jew 2939
21.10.40 
Zokkrat, kimikament puri, m.k.b.; eteri u esteri taz-zokkor u l-melħat tagħhom m.k.b.
2941 10 00
- Peniċillini u d-derivattivi tagħhom bi struttura ta’ aċtu peniċillaniku; melħ tagħhom
21.10.54 
Antibijotiċi
2941 20 30
-- Diidrostreptomiċina, il-melħ, esteri u idrati tagħha
21.10.54 
Antibijotiċi
2941 20 80
-- Oħrajn
21.10.54 
Antibijotiċi
2941 30 00
- Tetraċiklini u d-derivattivi tagħhom; melħ tagħhom
21.10.54 
Antibijotiċi
2941 40 00
- Kloramfenikol u d-derivattivi tiegħu; melħ tiegħu
21.10.54 
Antibijotiċi
2941 50 00
- Eritromiċina u d-derivattivi tagħha; melħ tagħha
21.10.54 
Antibijotiċi
2941 90 00
- Oħrajn
21.10.54 
Antibijotiċi
2942 00 00
Komposti organiċi oħrajn
20.14.64 
Enżimi u komposti inorganiċi oħrajn m.k.b.
3001 20 10
-- Ta’ oriġni umana
21.10.60 
Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.
3001 20 90
-- Oħrajn
21.10.60 
Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.
3001 90 20
-- Ta’ oriġni umana
21.10.60 
Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.
3001 90 91
--- Ħeparina u l-melħ tagħha
21.10.60 
Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.
3001 90 98
--- Oħrajn
21.10.60 
Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.
3002 10 10
-- Antisera
21.20.21 
Antisera u vaċċini
3002 10 91
--- Emoglobina, globulini tad-demm u globulini tas-serum
21.20.21 
Antisera u vaċċini
3002 10 98
--- Oħrajn
21.20.21 
Antisera u vaċċini
3002 20 00
- Vaċċini għal mediċina umana
21.20.21 
Antisera u vaċċini
3002 30 00
- Vaċċini għal mediċina veterinarja
21.20.21 
Antisera u vaċċini
3002 90 10
-- Demm uman
21.10.60 
Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.
3002 90 30
-- Demm tal annimali ppreparat għal użi terapewtiċi, profilattiċi jew dijanjostiċi
21.10.60 
Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.
3002 90 50
-- Kolturi ta’ mikro-organiżmi
21.10.60 
Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.
3002 90 90
-- Oħrajn
21.10.60 
Glandoli u organi oħrajn; estratti minnhom u sustanzi oħrajn umani jew mill-annimali m.k.b.
3003 10 00
- Li fihom peniċillini jew derivattivi tagħhom, bi struttura ta’ aċtu peniċillaniku, jew streptomiċini jew derivattivi tagħhom
21.20.11 
Medikamenti li fihom il-peniċillina jew antibijotiċi oħrajn
3003 20 00
- Li fihom antibijotiċi oħrajn
21.20.11 
Medikamenti li fihom il-peniċillina jew antibijotiċi oħrajn
3003 31 00
-- Li fihom insulina
21.20.12 
Medikamenti li fihom l-ormoni iżda mhux l-antibijotiċi
3003 39 00
-- Oħrajn
21.20.12 
Medikamenti li fihom l-ormoni iżda mhux l-antibijotiċi
3003 40 20
-- Fihom l-efedrina jew l-imlieħ tagħha
21.20.13 
Medikamenti li fihom l-alkalojidi jew id-derivattivi tagħhom iżda mhux l-ormoni jew l-antibijotiċi
3003 40 30
-- Fihom il-psewdoefedrina (INN) jew l-imlieħ tagħha
21.20.13 
Medikamenti li fihom l-alkalojidi jew id-derivattivi tagħhom iżda mhux l-ormoni jew l-antibijotiċi
3003 40 40
-- Fihom in-norefedrina jew l-imlieħ tagħha
21.20.13 
Medikamenti li fihom l-alkalojidi jew id-derivattivi tagħhom iżda mhux l-ormoni jew l-antibijotiċi

Page 85/234  
Top